Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 14 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Výkonný výbor 1. Výkonný výbor (VV) ObFZ - preds

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor (VV) ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík, zasadnutie

21. 10. 2002, zápisnica č.

VV zobral na vedomie aktuálne informácie predsedu ObFZ o rokovaní VV SsFZ, správy predsedov odborných komisií o priebehu súťaží, informáciu o príprave slávnostného vyhodnotenia jednástky roka, ktorá sa usktutoční v januári 2003.

VV ocenil p. Rudolfa Lalinského pri príležitosti jeho 80-tych narodenín.

VV doporučil KM odvolať MFS dorastu a žiakov.

Športovo technická komisia

Skryť Vypnúť reklamu

2. Športovo technická komisia (ŠTK) ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 31. 10. 2002, zápisnica č. 15

151. ŠTK schvaľuje výsledky MFS:

I.trieda: Kotešová - Zbyňov 5:3, Dlhé Pole - Bytčica 2:3.

II.trieda: Rašov - Hrič.Podhradie 1:1, Hlboké - Podhorie 5:0 kont., Stráža - Pov.Chlmec 2:1, Kamenná Poruba - Závodie 0:0, Krasňany - Kunerad 4:1, Hôrky - Kotrč.Lúčka 0:3

152. ŠTK z dôvodu nepriaznivého počasia prekladá neodohraté MFS jesennej časti Závodie - Stráža a Bánová B-Brezany - Zádubnie do jarnej časti súťaže. Termín bude určený dodatočne.

153. ŠTK kontumuje neodohraté MFS 13. kola II. triedy Hlboké - Podhorie v prospech TJ Hlboké, podľa SP čl. 100, písmeno e. Výsledok 5:0 ponecháva v platnosti.

154. ŠTK žiada KR o vyvodenie dôsledkov (nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí Hlboké - Podhorie rozhodcom V. Dubovcom.

Skryť Vypnúť reklamu

Disciplinárna komisia

3. Disciplinárna komisia (DK) ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 31. 10. 2002, zápisnica č. 15

242. KLIEŠTIK Jozef, Lietava - dorast, 840712, 5 MFS nepodm. od 25. 10. 2002, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 150 + 150 Sk

243. KOZELEC Miroslav, Petrovice - dorast, 1 mesiac podmienečne od 1. 11. 2002 do 30. 6. 2003, DP 1 9-1/b a zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6. 2003. Zaplatiť 150 Sk

244. ADAMÍK Ján, Petrovice - vedúci mužstva, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve mládeže na 4 mesiace nepodmienečne od 1. 11. 2002 s prerušením do 30. 6. 2003. Za prejednanie zaplatiť 150 Sk

245. DK trestá TJ Petrovice - dorast peňažnou pokutou 500 Sk, DP 2, bod 6 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM. Za prejednanoe zaplatiť 200 Sk

Skryť Vypnúť reklamu

246. ORLINSKÝ Milan, Raj.Teplice-Konská, 721216, 2 MFS podmienečne do 1. 11. 2002 do 30. 6. 2003, DP 1 3/a

247. Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS nepodmienečne od 1. 11. 2002: VALÍČEK Branislav, Turie, 740701, RANDÍK Ivan, Hrič. Podhradie, 760405

248. NEPREJEDNANÉ: KOVÁČ Peter, Stráža, 840301, chýba poplatok za ČK a 4 ŽK, SEKERKA Ivan, Závodie, 761020 chýba poplatok za 4 ŽK

249. DK trestá na základe podkladov z ŠTK z MFS Zádubnie A - Višňové, FK Višňové peňažnou pokutou 600 Sk, podľa DP 2 1/a (nešportové správanie funkcionárov na lavičke náhradníkov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

250. DK trestá na základe podkladov z ŠTK z MFS Zádubnie A - Višňové, FK Zádubnie A pokarhaním, podľa DP 2 1/a. Zaplatiť poplatok 300.- Sk

251. DK trestá na návrh KM FK Veľké Rovné - dorast peňažnou pokutou 600 Sk, podľa DP, príloha 2, bod 6 (nerešpektovanie ÚS č. 14 KM/102. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

Komisia mládeže

4. Komisia mládeže (KM) ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 30. 10. 2002, zápisnica č. 15

107. KM schvaľuje výsledok MFS ml.žiakov MŠK Žilina A - MŠK Žilina B 2:2

108. KM predvoláva na zasadnutie dňa 6. 11. 2002 o 15.30 h. p. Petra Špánika a p. Michaloviča z TJ Hôrky.

109. KM kontumuje MFS žiakov I.triedy, 10. kolo Mojš - Petrovice na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Mojš, podľa SP čl. 100/i. Protestný vklad sa vracia TJ Mojš.

110. KM žiada DK o potrestanie vedúceho mužstva TJ Petrovice Jána Adamíka a kapitána mužstva Miroslava Kozeleca za štart hráč na cudzí RP

111. KM žiada DK o potrestanie TJ Petrovice za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.ä

112. KM žiada TJ Petrovice o nahlásenie hráča, ktorý štartoval na RP Miroslava Kozeleca, 901125 do 6. 11. 2002, pod následkom disciplinárneho opatrenia.

113. KM podľa SP čl.59 nariaďuje odohrať neodohraté MFS ml. žiakov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.kolo: Belá - Štiavnik, 10. kolo: Závodie - Nededza, Štiavnik - Teplička, Stráňavy - Belá, 11. kolo 1.mája 2003. Termíny budú určené na jar.

114. Cestovné náklady R Jaroslavovi Súkeníkovi v sume 48 Sk uhradí TJ Petrovice na adresu: J. Súkeník, Hollého 160/11, 015 01 Rajec.

115. KM predvoláva na zasadnutie 6. 11. 2002 o 15.45 h. rozhodcu Martina Rybárika (Divinka - Petrovice)

116. KM žiada DK o potrestanie TJ Veľké Rovné za nerešpektovanie ÚS č. 14 - KM/102.

Komisia rozhodcov

5. Komisia rozhodcov (KM) ObFZ - predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 30. 10. 2002, zápisnica č. 15

77. KR sa zaoberala listom ŠK Kamenná Poruba z MFS Kunerad - Kamenná Poruba. Vzhľadom na hodnotenie R a AR delegátom zväzu, sťažnosť pokladá za neopodstatnenú.

78. KR predvoláva na zasadnutie 7. 11. 2002 o 15.00 h. rozhodcu Bugalu, o 15,30 h. rozhodcov Charbuliaka, Gašpierika, Mackovčina (predloží potvrdenie o PN).

79. KR oznamuje, že pripravuje školenie záujemcov o získanie licencie rozhodcu. Žiadame záujemcov, aby sa písomne prihlásili na ObFZ v Žiline, Hálkova ul. 24, do 8. 11. 2002. Na písomnej prihláške treba uviesť aj telefónne číslo. Termín školenia bude záujemcom oznámený cestou Úradnej správy a telefonicky.

Hospodárska komisia

6. Hospodárska komisia (HK) ObFZ - predseda Gustav Noga,

- HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku TJ Hlboké vo výške 2 162 Sk, podľa FA 01/2002 zaslanej FK Zbyňov, pod následkom disciplinárneho pokračovania.

- HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku RTJ Brodno vo výške 1 227 Sk, podľa FA 01303/2002 zaslanej TJ Fatran Varín, pod následkom disciplinárneho pokračovania.

- HK stanovuje dvojnásobné poplatky za neuhradené pokuty k 31. 10. 2002:

Úradná správa č. 4:

4/24 - Dolná Tižina 300 + 300 Sk,

4/25 - rozhodca Ivan Melo 150 +

150 Sk

Úradná správa č. 5:

5/30 - Zádubnie 300 + 100 Sk

Úradná správa č. 6:

6/52 - Stráža 150 + 150 Sk

6/56 - Súľov 700 + 700 Sk

6/57 - Divinka 150 + 150 Sk

6/62 - Divinka 200 + 200 Sk

6/62 - Nezb.Lúčka 200 + 200 Sk

6/64 - rozhodca Skukálek 150 + 150 Sk

6/65 - rozhodca Gašpierik 150 + 150 Sk

6/67 - Divina 150 + 150 Sk

6/68 - Divina 800 + 800 Sk

6/69 - Divina 150 + 150 Sk

6/70 - Divina 150 + 150 Sk

6/72 - Divina 1 800 + 1 800 Sk

Úradná správa č. 7:

7/84 - rozhodca Bucha 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 8:

8/117 - Podhorie 150 + 150 Sk

8/118 - DZ Hanulík 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 9:

9/120 - Divina 300 + 300 Sk

9/126 - Stráža 150 + 150 Sk

9/131 - Divina 2 800 + 2 800 Sk

Úradná správa č. 10:

10/137 - Ovčiarsko 150 + 150 Sk

10/141 - Fačkov 150 + 150 Sk

10/147 - Ovčiarsko 600 + 600 Sk

Úradná správa č. 11:

11/164 - Hlboké 1 100 + 1 100 Sk

11/168 - Petrovice 150 + 150 Sk

11/169 - Petrovice 150 + 150 Sk

11/170 - Petrovice 2 800 + 2 800Sk

11/177 - Divinka 500 + 500 Sk

11/177 - Nezb.Lúčka 500 + 500 Sk

11/178 - Zádubnie 200 + 200

11/179 - rozhodca Lokaj 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 12:

12/189 - Veľké Rovné 150 + 150.Sk

12/200 - rozhodca Tarač 150 + 150 Sk

12/202 - Závodie 150 + 150 Sk

12/206 - rozhodca Hrabovský 150 + 150 Sk

12/207 - DZ Baláž Fr. 150 + 150 Sk

Okrem toho žiadame nasledovné FK o uhradenie pokuty 400 Sk za neúčasť na aktíve FK v dňoch 10. a 17. septembra 2002, zverejnenú v ÚS č. 10: Zádubnie, Rajecké Teplice-Konská, Bytča B, Turie, Višňové, Podhorie, Hlboké, Stráža, Varín B, Brodno, Zástranie, Mojš, Divina, Jablonové, Súľov, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Ovčiarsko, Divinka.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Ing. Ľubomír Kadík v. r.

predseda ObFZ

Mgr. Mária Gašková v. r.

sekretár ObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 43 504
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 066
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 831
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 223
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 780
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 692
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 542
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 444
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 440
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 297
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

6 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

9 h
Kapitán Strečna Jakub Beháň v zápase proti Višňovému (2:3). Trio bratov Beháňovcov nastrieľalo z dvadsiatich gólov FK Strečno v jesennej časti viac ako polovicu. Spomínaný Jakub ich dal päť, rovnako aj Marek. Tretí Patrik strelil jeden.

Futbalistom z obce na Váhu patrí až jedenáste miesto.

9 h

Uplynulý týždeň priniesol opäť zaujímavé udalosti.

18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

11 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

24. jan

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

16 h

Už ste čítali?