Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 14 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Výkonný výbor 1. Výkonný výbor (VV) ObFZ - preds

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor (VV) ObFZ - predseda Ing. Ľubomír Kadík, zasadnutie

21. 10. 2002, zápisnica č.

VV zobral na vedomie aktuálne informácie predsedu ObFZ o rokovaní VV SsFZ, správy predsedov odborných komisií o priebehu súťaží, informáciu o príprave slávnostného vyhodnotenia jednástky roka, ktorá sa usktutoční v januári 2003.

VV ocenil p. Rudolfa Lalinského pri príležitosti jeho 80-tych narodenín.

VV doporučil KM odvolať MFS dorastu a žiakov.

Športovo technická komisia

Skryť Vypnúť reklamu

2. Športovo technická komisia (ŠTK) ObFZ - predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 31. 10. 2002, zápisnica č. 15

151. ŠTK schvaľuje výsledky MFS:

I.trieda: Kotešová - Zbyňov 5:3, Dlhé Pole - Bytčica 2:3.

II.trieda: Rašov - Hrič.Podhradie 1:1, Hlboké - Podhorie 5:0 kont., Stráža - Pov.Chlmec 2:1, Kamenná Poruba - Závodie 0:0, Krasňany - Kunerad 4:1, Hôrky - Kotrč.Lúčka 0:3

152. ŠTK z dôvodu nepriaznivého počasia prekladá neodohraté MFS jesennej časti Závodie - Stráža a Bánová B-Brezany - Zádubnie do jarnej časti súťaže. Termín bude určený dodatočne.

153. ŠTK kontumuje neodohraté MFS 13. kola II. triedy Hlboké - Podhorie v prospech TJ Hlboké, podľa SP čl. 100, písmeno e. Výsledok 5:0 ponecháva v platnosti.

154. ŠTK žiada KR o vyvodenie dôsledkov (nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí Hlboké - Podhorie rozhodcom V. Dubovcom.

Skryť Vypnúť reklamu

Disciplinárna komisia

3. Disciplinárna komisia (DK) ObFZ - predseda Milan Meliš, zasadnutie 31. 10. 2002, zápisnica č. 15

242. KLIEŠTIK Jozef, Lietava - dorast, 840712, 5 MFS nepodm. od 25. 10. 2002, DP príl. 1 3/b. Za prejednanie zaplatiť 150 + 150 Sk

243. KOZELEC Miroslav, Petrovice - dorast, 1 mesiac podmienečne od 1. 11. 2002 do 30. 6. 2003, DP 1 9-1/b a zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30. 6. 2003. Zaplatiť 150 Sk

244. ADAMÍK Ján, Petrovice - vedúci mužstva, zákaz výkonu všetkých funkcií pri mužstve mládeže na 4 mesiace nepodmienečne od 1. 11. 2002 s prerušením do 30. 6. 2003. Za prejednanie zaplatiť 150 Sk

245. DK trestá TJ Petrovice - dorast peňažnou pokutou 500 Sk, DP 2, bod 6 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM. Za prejednanoe zaplatiť 200 Sk

Skryť Vypnúť reklamu

246. ORLINSKÝ Milan, Raj.Teplice-Konská, 721216, 2 MFS podmienečne do 1. 11. 2002 do 30. 6. 2003, DP 1 3/a

247. Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS nepodmienečne od 1. 11. 2002: VALÍČEK Branislav, Turie, 740701, RANDÍK Ivan, Hrič. Podhradie, 760405

248. NEPREJEDNANÉ: KOVÁČ Peter, Stráža, 840301, chýba poplatok za ČK a 4 ŽK, SEKERKA Ivan, Závodie, 761020 chýba poplatok za 4 ŽK

249. DK trestá na základe podkladov z ŠTK z MFS Zádubnie A - Višňové, FK Višňové peňažnou pokutou 600 Sk, podľa DP 2 1/a (nešportové správanie funkcionárov na lavičke náhradníkov. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

250. DK trestá na základe podkladov z ŠTK z MFS Zádubnie A - Višňové, FK Zádubnie A pokarhaním, podľa DP 2 1/a. Zaplatiť poplatok 300.- Sk

251. DK trestá na návrh KM FK Veľké Rovné - dorast peňažnou pokutou 600 Sk, podľa DP, príloha 2, bod 6 (nerešpektovanie ÚS č. 14 KM/102. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

Komisia mládeže

4. Komisia mládeže (KM) ObFZ - predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 30. 10. 2002, zápisnica č. 15

107. KM schvaľuje výsledok MFS ml.žiakov MŠK Žilina A - MŠK Žilina B 2:2

108. KM predvoláva na zasadnutie dňa 6. 11. 2002 o 15.30 h. p. Petra Špánika a p. Michaloviča z TJ Hôrky.

109. KM kontumuje MFS žiakov I.triedy, 10. kolo Mojš - Petrovice na 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Mojš, podľa SP čl. 100/i. Protestný vklad sa vracia TJ Mojš.

110. KM žiada DK o potrestanie vedúceho mužstva TJ Petrovice Jána Adamíka a kapitána mužstva Miroslava Kozeleca za štart hráč na cudzí RP

111. KM žiada DK o potrestanie TJ Petrovice za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.ä

112. KM žiada TJ Petrovice o nahlásenie hráča, ktorý štartoval na RP Miroslava Kozeleca, 901125 do 6. 11. 2002, pod následkom disciplinárneho opatrenia.

113. KM podľa SP čl.59 nariaďuje odohrať neodohraté MFS ml. žiakov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.kolo: Belá - Štiavnik, 10. kolo: Závodie - Nededza, Štiavnik - Teplička, Stráňavy - Belá, 11. kolo 1.mája 2003. Termíny budú určené na jar.

114. Cestovné náklady R Jaroslavovi Súkeníkovi v sume 48 Sk uhradí TJ Petrovice na adresu: J. Súkeník, Hollého 160/11, 015 01 Rajec.

115. KM predvoláva na zasadnutie 6. 11. 2002 o 15.45 h. rozhodcu Martina Rybárika (Divinka - Petrovice)

116. KM žiada DK o potrestanie TJ Veľké Rovné za nerešpektovanie ÚS č. 14 - KM/102.

Komisia rozhodcov

5. Komisia rozhodcov (KM) ObFZ - predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 30. 10. 2002, zápisnica č. 15

77. KR sa zaoberala listom ŠK Kamenná Poruba z MFS Kunerad - Kamenná Poruba. Vzhľadom na hodnotenie R a AR delegátom zväzu, sťažnosť pokladá za neopodstatnenú.

78. KR predvoláva na zasadnutie 7. 11. 2002 o 15.00 h. rozhodcu Bugalu, o 15,30 h. rozhodcov Charbuliaka, Gašpierika, Mackovčina (predloží potvrdenie o PN).

79. KR oznamuje, že pripravuje školenie záujemcov o získanie licencie rozhodcu. Žiadame záujemcov, aby sa písomne prihlásili na ObFZ v Žiline, Hálkova ul. 24, do 8. 11. 2002. Na písomnej prihláške treba uviesť aj telefónne číslo. Termín školenia bude záujemcom oznámený cestou Úradnej správy a telefonicky.

Hospodárska komisia

6. Hospodárska komisia (HK) ObFZ - predseda Gustav Noga,

- HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku TJ Hlboké vo výške 2 162 Sk, podľa FA 01/2002 zaslanej FK Zbyňov, pod následkom disciplinárneho pokračovania.

- HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku RTJ Brodno vo výške 1 227 Sk, podľa FA 01303/2002 zaslanej TJ Fatran Varín, pod následkom disciplinárneho pokračovania.

- HK stanovuje dvojnásobné poplatky za neuhradené pokuty k 31. 10. 2002:

Úradná správa č. 4:

4/24 - Dolná Tižina 300 + 300 Sk,

4/25 - rozhodca Ivan Melo 150 +

150 Sk

Úradná správa č. 5:

5/30 - Zádubnie 300 + 100 Sk

Úradná správa č. 6:

6/52 - Stráža 150 + 150 Sk

6/56 - Súľov 700 + 700 Sk

6/57 - Divinka 150 + 150 Sk

6/62 - Divinka 200 + 200 Sk

6/62 - Nezb.Lúčka 200 + 200 Sk

6/64 - rozhodca Skukálek 150 + 150 Sk

6/65 - rozhodca Gašpierik 150 + 150 Sk

6/67 - Divina 150 + 150 Sk

6/68 - Divina 800 + 800 Sk

6/69 - Divina 150 + 150 Sk

6/70 - Divina 150 + 150 Sk

6/72 - Divina 1 800 + 1 800 Sk

Úradná správa č. 7:

7/84 - rozhodca Bucha 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 8:

8/117 - Podhorie 150 + 150 Sk

8/118 - DZ Hanulík 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 9:

9/120 - Divina 300 + 300 Sk

9/126 - Stráža 150 + 150 Sk

9/131 - Divina 2 800 + 2 800 Sk

Úradná správa č. 10:

10/137 - Ovčiarsko 150 + 150 Sk

10/141 - Fačkov 150 + 150 Sk

10/147 - Ovčiarsko 600 + 600 Sk

Úradná správa č. 11:

11/164 - Hlboké 1 100 + 1 100 Sk

11/168 - Petrovice 150 + 150 Sk

11/169 - Petrovice 150 + 150 Sk

11/170 - Petrovice 2 800 + 2 800Sk

11/177 - Divinka 500 + 500 Sk

11/177 - Nezb.Lúčka 500 + 500 Sk

11/178 - Zádubnie 200 + 200

11/179 - rozhodca Lokaj 150 + 150 Sk

Úradná správa č. 12:

12/189 - Veľké Rovné 150 + 150.Sk

12/200 - rozhodca Tarač 150 + 150 Sk

12/202 - Závodie 150 + 150 Sk

12/206 - rozhodca Hrabovský 150 + 150 Sk

12/207 - DZ Baláž Fr. 150 + 150 Sk

Okrem toho žiadame nasledovné FK o uhradenie pokuty 400 Sk za neúčasť na aktíve FK v dňoch 10. a 17. septembra 2002, zverejnenú v ÚS č. 10: Zádubnie, Rajecké Teplice-Konská, Bytča B, Turie, Višňové, Podhorie, Hlboké, Stráža, Varín B, Brodno, Zástranie, Mojš, Divina, Jablonové, Súľov, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Ovčiarsko, Divinka.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia !

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

Ing. Ľubomír Kadík v. r.

predseda ObFZ

Mgr. Mária Gašková v. r.

sekretár ObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 6. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 1. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 2. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 5. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 6. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 10. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 31 020
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 869
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 893
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 331
 5. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 12 206
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 788
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 242
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 906
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 752
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 9 088
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Mesto Žilina zháňa dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Záujemcovia by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov.

Ilustračné foto.

Nadšení pamiatkari. Známy komín z bytčianskeho kaštieľa existuje

V rámci komplexnej obnovy kaštieľa chcú komín vrátiť späť na jeho pôvodné miesto.

Stredoslovenská energetika, a.s., prijíma nové preventívne opatrenia

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania SSE, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?