Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Kandidáti na starostu

Mária GAŠICOVÁ – KDH

Miroslav CHOVANEC – HZDS

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:

Pavol BAJUŽÍK - SMER

Sláva BÁTOROVÁ – HZDS

Peter BECÍK – KDH

Ján BREZÁNI – PSNS

Irena DANIŠOVÁ - KSS

Miroslav DUBOVEC - PSNS

Emília EVJAKOVÁ - PSNS

Jozef GAŠICA – KDH

Mária GAŠICOVÁ – KDH

Ivana GIEROVÁ - PSNS

Marián HRÍŇ - PSNS

Renáta HRÍŇOVÁ – KDH

Miroslav CHOVAN – HZDS

Vincent CHUPÁŇ – KDH

Dana KIANIČKOVÁ - KDH

Viliam KNAPEC – HZDS

Róbert KOSTOLNÝ - PSNS

Skryť Vypnúť reklamu

Ján KÚDELKA – HZDS

František LONC - SMER

Vladimír MANGA - PSNS

Ivan MIČKY - PSNS

Klotilda MIČKYOVÁ - KDH

Ján PEKARA – HZDS

Anastázia POHANČENÍKOVÁ – HZDS

Mária PORTAŠÍKOVÁ – KDH

Juraj PUDÍK - SMER

Alexandra PUDÍKOVÁ - SMER

Stanislav ROSINEC – HZDS

Juraj SÍČ – HZDS

Martin TOMPOŠ - KDH

Viliam TURSKÝ – HZDS

Vladimír ZÁBOJNÍK – PSNS

V Turí je jeden volebný obvod a dva volebné okrsky, v ktorých si občania 6. a 7. decembra v komunálnych voľbách zvolia z vyššie uvedených kandidátov jedného starostu a deväť poslancov obecného zastupiteľstva.

Momenty zo štatistiky

Obec Turie má podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov 1939 obyvateľov a 430 obývaných domov. Rozloha jeho katastra je 2720 ha.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa matriky v rokoch 1999 až 2002 sa v Turí naposledy rozlúčili s 91 spoluobčanmi, ale s o to väčšou radosťou privítali za rovnaké obdobie 76 malých občiankov. Iste na tom mali podiel aj niektoré zo 46 manželských párov, ktoré v tomto období uzavreli sviatosť manželskú.

Tento rok sa v šestnástich rodinách v Turí potešili z bábätiek, ktoré v roku 2003 slávnostne uvítajú aj na pôde obecného úradu. Sú to:

Pavlínka Kostolná,

Katka Síčová,

Ondrejko Gallo,

Romanko Kotrč,

Jakubko Chupáň,

Tánička Kúdelková,

Tánička Bielečková,

Matúško Kasák,

Klárka Krajčiová,

Lívia Valientová,

Dianka Kubáňová,

Andrea Holienčiková,

Marek Figlár,

Patrícia Hlaváčová,

Maximilián Bíro.

Cestou k úspechu je práca s mládežou

Skryť Vypnúť reklamu

Aj dôkladná prevencia bráni vzniku požiarov

Osemnásť dobrovoľníkov z Turia sa v roku 1924 rozhodlo, že si v obci založia dobrovoľný hasičský zbor. Ich želanie sa stalo skutočnosťou a hneď od obce dostali ručnú striekačku, ktorá je v ich inventári dodnes. Záujem o vznik hasičského zboru mali aj majitelia okolitých lesov. Prvými členmi požiarneho zboru boli drobní roľníci a remeselníci a prvým veliteľom sa stal Ľudvík Kováč. Časom požiarnici z Turia nadobudli skúsenosti a mohli úspešne zasahovať pri požiaroch. Napríklad v roku 1932 pod Minčolom, v Žiari a Polome.

Dnes, dva roky pred oslavou 80. narodenín dobrovoľného požiarneho zboru v Turí je činnosť zboru viac ako bohatá. Má 69 registrovaných členov a okrem toho tri žiacke a jedno dorastenecké družstvo. Predsedom 9-členného výboru je Miroslav Chovan, veliteľom zasa Marcel Kúdelka. Turie má svoje zastúpenie aj v okresnom výbore DPO – Janu Turskú a Danu Kianičkovú. S prvou z nich sme sa rozprávali aj o činnosti zboru.

„Jednou z najdôležitejších úloh je represívna činnosť. Naši členovia na čele s preventivárom Jánom Chovanom každé dva roky robia preventívne prehliadky vo všetkých domácnostiach a podnikateľských subjektoch v obci. Každý rok absolvujeme previerky pripravenosti v obvode. Každý druhý rok sa z nich postupuje do okresného kola. Našim mužom sa to podarilo už trikrát po sebe, najlepšie sa umiestnili v roku 2001, keď boli tretím najlepším tímom okresu. Tento rok sa obvodové kolo konalo v Kamennej Porube, naši dorastenci zvíťazili, muži boli druhí. Treba spomenúť aj rôzne pohárové súťaže, ktorých je každý rok niekoľko. A s umiestnením našich sme vždy spokojní.“

V Turí nenechávajú nič na náhodu a už teraz sa veľmi dobre starajú aj o svojich nasledovníkov. Medzi deťmi je záujem o požiarny šport veľký a majú z čoho vyberať. Na súťaži Plameň sú ich žiacke družstvá vždy na popredných miestach, vlani v Mojši boli chlapci tretí, tento rok v Lietavskej Lúčke štvrtí, dievčatá si odniesli bronz. Každý rok chodia aj na pohárovú súťaž Pyrostop do Trnového, vlani boli druhí, tento rok štvrtí. O výchovu žiakov sa stará Dana Kianičková spolu s Františkom Turským a Štefanom Berešíkom. Poslední dvaja menovaní majú pod palcom aj techniku požiarneho zboru.

„Venujeme sa aj iným činnostiam,“ pokračovala Janka Turská. „Každý druhý rok organizujeme fašiangy, nikdy nezabudneme na posedenie s hasičmi – dôchodcami, slávime sviatok sv. Floriána, pomáhame pri podujatiach, ktoré pripravuje obec. Tento rok sme vyčistili asi kilometrový tok Turského potoka a aj jeho prítoky. Neverili by ste, koľko odpadu sa tam našlo. Odviezli sme niekoľko plných traktorových vlečiek.“

Je ešte veľa vecí, ktoré by sa dali o DPZ v Turí napísať. Napríklad o účasti na okrskových súťažiach, o jari spred štyroch rokov, keď museli šesťkrát zasahovať pri miestnych požiaroch, o vynikajúcich rozhodcoch, z ktorých je František Turský držiteľom Schmidtovej medaily, najvyššieho vyznamenania v tejto oblasti. Alebo aj o tom, že v roku 2000 boli najlepšou organizáciou v okrese a vlani sa museli uskromniť s druhým miestom. Ale o tom všetkom až niekedy nabudúce.

Obecný podnik

Obecný podnik v Turí vznikol v júli 2001. Nebolo to jednoduché, pretože na zabezpečenie jeho činnosti bolo potrebné zrealizovať viacé náležitosti.

• zbúrať staré skladové priestory,

• postaviť novú betonárku, vybetónovať skladové priestory,

• kúpiť 250 - litrovú miešačku,

• zhotoviť lámačku na dlažbu,

• zhotoviť železnú vlečku na betón,

• zhotoviť vibračný stôl 2 x 1 m,

• zhotoviť 40 kusov železných dielcov na šalovanie,

• zhotoviť 18 kusov foriem na cestné obrubníky,

• zhotoviť 20 kusov foriem na parkové obrubníky,

• zhotoviť pece na vyberanie dlažby,

• kúpiť formy na výrobu zámkovej dlažby (16 000 korún).

Za ten rok a niekoľko mesiacov čo Obecný podnik funguje, sa tu vyrobilo 1 200 m2 zámkovej dlažby, 1 100 kusov obrubníkov a 70 m3 betónu. Aj pre potreby miestnych stavebníkov.

Miestne komunikácie

O živote obce veľa vypovedajú aj miestne komunikácie. Tých je v Turí dosť. Na chválu obce však treba povedať, že za posledné štyri roky sa im podarilo, okrem jedinej, dať do poriadku všetky. Obec to stálo takmer 2 a pol milióna korún, ale oplatilo sa.

• ulica okolo Richtárnice s vyústením na hlavnú cestu – 350 m,

• ulica za cintorínom – Vincent Chupáň V.- Július Lonc - 230 m,

• ulica pod Holým dielom po Jozefa Baláža - 200 m,

• ulica od Emílie Repkovskej po Vladimíra Kostolného - 200 m,

• ulica od Vladimíra Kozáčka po Jozefa Doricu - 110 m,

• ulica od Vincenta Kostolného po Jozefa Turského - 120 m,

• ulica pod Skalicami - 150 m,

• ulica od Jozefa Torčíka po Jozefínu Danišovú - 75 m,

• ulica od Anny Jahôdkovej po Františka Tvrdého - 150 m,

• ulica od Margity Loncovej po Martu Barčiakovú - 90 m,

• ulica k Františkovi Rosincovi - 100 m,

• ulica od Augustína Dubovca po Jaroslava Síča - 200 m,

• ulica k Jane Pivkovej - 40 m,

• ulica od Emana Bátoru po Ivana Mangu - 60 m,

• ulica od Miroslava Dubovca po Žofiu Tereštíkovú - 70 m,

• ulica k Emílii Kozáčkovej - 40 m,

• ulica k Rastislavovi Paurikovi - 40 m,

• parkovisko pod Kamenicou - 420 m.

Líšky sa prechádzajú po dvoroch ako na korze

Starostlivosť o poľovnú zver sa rozhodne vypláca

Turie – Na začiatku roka 1994 vzniklo v Turí poľovnícke združenie Borie, ktoré spolu so štátnymi lesmi a so spoločnosťou Zdobinné obhospodaruje združený revír Minčol. Je na rozlohe asi 2 600 ha, kde žije všetka poľovná zver. Zajace, líšky, diviaky, jelenia i srnčia zver, sú tu aj medvede, nejaký ten rys, občas sa tu objaví aj vlčia svorka a narobí poriadnu šarapatu.

Od členov PZ Borie sme sa dozvedeli, že je tu veľa diviakov. Pokiaľ je dobrý rok a nájdu dostatok potravy, zdržiavajú sa na jednom mieste. V opačnom prípade prechádzajú cez Rajčianku smerom na Podhorie a Súľov. Chutí im všetko, čo nájdu na poliach, ale aj bukvice. Tie však dozrievajú len raz za 5 až 7 rokov, to znamená v semenných rokoch. Podľa sčítacích stavov ich ročne v revíri Minčol odstrelia asi 10 kusov. Na diviaky sa robieva aj spoločná poľovačka.

Stavy jelenej a srnčej zveri sú v revíri priemerné. Spolu s reprodukciou stáda tiež závisia na množstve potravy. Aj preto poľovníci zver celý rok priebežne prikrmujú. Dávky potravy im zvyšujú v zime, hlavne keď napadne veľa snehu. Dostávajú kukuricu, zemiaky i seno, ktoré vyrábajú štátne lesy, ale i samotní poľovníci.

V revíri je i dosť líšok, nie sú však premnožené a sú zdravé. Tento rok sa dvakrát robila letecká vakcinácia. Sú dosť odvážne a bežne ich vídať aj v dedine. Potravy však majú v lesoch a na poliach dostatok, pretože dosiaľ nie je známe, že by spôsobovali škody obyvateľom obce.

Aj poľovníci sú prekvapení tým, že zver akosi stráca prirodzenú plachosť. Môže to byť spôsobené tým, že v lesoch sa pohybuje z roka na rok viac ľudí. „Mne sa minule líška prechádzala pred dvore, rovno pod lampou,“ potvrdil slová poľovníkov starosta Turia Miroslav Chovanec. Eva Bučová

Foto: archív

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 761
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 942
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 911
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 388
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 942
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 717
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 113
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 590
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 494
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 351
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na Slovensku bude zákaz vychádzania, zatvoria aj školy

Celoplošné testovanie sa bude konať.

Premiér Igor Matovič po stredajšom rokovaní vlády.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Už ste čítali?