Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Úradná správa č. 9 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo–technická komisia * Predseda Libor Kolib

Športovo–technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 11. 9. 2003, zápisnica č. 9.

43. ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. kola I. a II. triedy a 4. kola III. triedy skupín A a B:

I. trieda: Zbyňov – Trnové 1:1, Hlboké – Višňové 2:0, Bánová B-Brezany – Hrabové 3:1,

Dlhé Pole – Kotešová 3:0, Bytčica – Bytča B-Hliník 2:1, Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka 1:0, Zádubnie – Turie 5:2. II. trieda: Štiavnik – Pov. Chlmec 2:2,

Lietava – Rašov 2:0, Podhorie – Horný Hričov 3:0, Hvozdnica – Kamenná Poruba 1:2, Krasňany – Závodie 1:1, Terchová – Hričovské Podhradie 3:1, Kotrč.Lúčka – Fačkov 7:5. III. trieda skupina A: Bitarová – Stránske 0:1, Zádubnie B – Stráža 1:1, Jasenové – Mojš 1:0, Zástranie – Veľká Čierna 5:2, Dolná Tižina – Kunerad 4:2. III. trieda skupina B: Veľké Rovné – Kolárovice 7:0, Jablonové – Ovčiarsko 1:2, Brodno – Divina 1:1, Súľov – Hôrky 5:1, Petrovice – Divinka 2:3.

SkryťVypnúť reklamu

44. ŠTK dôrazne upozorňuje mužstvá Fačkov a Divinka na skorý príchod na MFS pod následkom disciplinárneho konania.

45. ŠTK dôrazne upozorňuje mužstvá Veľké Rovné, Kolárovice na skoré vypísanie zápisu o stretnutí pod následkom DK.

46. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Horný Hričov za opakované neskoré vypísanie zápisu o stretnutí.

47. ŠTK žiada DK o potrestanie FK Rajecké Teplice-Konská za porušenie RS Zásady ŠTK, čl. III, bod 4.

48. ŠTK predvoláva na zasadnutie 18. 9. 2003 o 16.15 h. DZ J. Papíka a R P. Skukálka.

49. ŠTK dôrazne upozorňuje DZ J. Pekaru na potrebné slovné vyhodnotenie výkonu AR v zápise DZ, pod následkom DK.

50. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 20. a 21. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 11. 9. 2003, zápisnica č. 7.

SkryťVypnúť reklamu

60. TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, 2 MFS N od 12. 9. 2003, DP príloha 1 3/a.

61. BIELIK Vlastimil, Fačkov, 700207, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

62. DK trestá FK Krasňany pokarhaním a nariaďuje zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov (neprístojnosti divákov po MFS). Upozorňuje FK na povinnosť zabezpečiť bezpečný odchod rozhodcov a hosťujúceho mužstva do kabín, ako aj z areálu štadióna, pod následným disciplinárnym postihom. DP, príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

63. REMENEC Peter, Kunerad, 820331, 2 MFS N od 12. 9. 2003. DP príl. 1 3/a. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

64. FAŠANOK Ľubomír, Stránske, 770123, 4 MFS N od 12. 9. 2003,

DP príl. 1 4/a.

65. CHRACHALA Rastislav, Stránske, 7503427, 2 MFS N od

SkryťVypnúť reklamu

12. 9. 2003, DP príl. 1 6-1/a.

66. ADAMOVSKÝ Anton, Gbeľany – žiak, 900701, 1 MFS N od 12.9.2003, DP príl. 1 1/b.

Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

67. HODAS Tomáš, Kamenná Poruba – žiak 890117, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

68. ZADUBAN Peter, Hlboké – dorast 850429, 1 MFS N od

12. 9. 2003, DP príl. 1 1/a.

69. ĎURNÍK Ondrej, Krasňany – dorast, 860511, 1 MFS N od 12.9.2003, DP príl. 1 6-1/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

70. Žiadosť o odpustenie, resp. zmena trestu: MAKUKA Ľuboš, Podhorie, 720313, zmena trestu na 1 MFS P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003.

DP čl. 31/2.

71. DK trestá TJ Hlboké peňažnou pokutou 4 000 Sk, uzatvorením ihriska na 1 MFS N od 12. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného ihriska. DP príl. 2 1/c . Za prejednanie zaplatiť 300 Sk

72. RAKUČÁK Peter, Hričovské Podhradie, 681002, zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva N od

12. 9. 2003 do 31. 12. 2003. DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

73. RANDA Tibor, Hričovské Podhradie, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 3 mesiace N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 9-2/b. Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

74. DK trestá FK Višňové – žiaci pokarhaním a peňažnou pokutou 200 Sk (HNS trénera mužstva

b v a po MFS), DP príl. 2 1/a. Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

75. DUBOVEC Matej, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003, DP príl. 3, bod 5 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

76. PAPÍK Dušan, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac P od 12. 9. 2003 do 31. 12. 2003 DP príl. 3, bod 5 (neospravedlnená neúčasť na zasadnutí KM). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

77. PEŤKO Pavol, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace P od 12. 9. do 31. 12. 2003. DP príl. 3, bod 2 (neospravedlnená neúčasť na MFS ). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

78. KOVÁČ Pavol, rozhodca, zákaz výkonu funkcie na 2 MFS P od 12. 9. do 31. 12. 2003.

DP príl. 3, bod 2 (neospravedlnená neúčasť na MFS). Za prejednanie zaplatiť 200 Sk.

79. DK na návrh ŠTK trestá TJ Horný Hričov pokarhaním podľa DP príl. 2, bod 6 (2 x oneskorené predloženie zápisov o stretnutí do kabíny rozhodcov). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

80. DK na návrh ŠTK trestá FK Rajecké Teplice-Konská pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (predaj nápojov v sklenených obaloch). Za prejednanie zaplatiť 300 Sk.

81. Neprejednané: SAMEC Patrik, Nezb. Lúčka, 840512, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 10. 9. 2003, zápisnica č. 9.

63. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa a 6. a 7. 9. 2003.

Dorast

I. trieda: Veľké Rovné – Trnové – v riešení, Lietava – Višňové 0:4 kont., Podhorie – Hrabové 4:4, Mojš – Kotešová 0:1, Krasňany – Hôrky 2:3, Raj.Teplice-Konská – Varín 2:3, Kunerad – Turie 3:0. II. trieda: Hlboké – Terchová 2:1, Fačkov – Horný Hričov 1:3 , Zástranie – Dlhé Pole – v riešení, Rašov – Nededza 1:2, Zádubnie – Gbeľany 5:1.

Žiaci

I. trieda: SŽ a MŽ: Predmier – Rosina 5:1 a 5:4, Belá B – Bánová 2:3 a 0:4, Stráňavy – Kamenná Poruba – chýbajú zápisy, Štiavnik – Krasňany 11:1 a 4:0, Turie –Lietavská Lúčka chýbajú zápisy, Rajec – MŠK Žilina C 6:1 a 0:4, Bytčica – Varín 2:4 a 9:0, Rajecké Teplice-Konská – Hôrky 2:1 a 4:2. II. trieda skupina A: Zbyňov – Višňové 6:2,

Trnové – Jasenové 10:0, Lietava – Ďurčiná 1:1, Liet.Svinná - Stránske 3:0. II. trieda skupina B: Brezany – Terchová 0:2, Mojš – Nededza 3:3,

Bitarová – Gbeľany 1:12, Dolná Tižina – Nezb.Lúčka 4:0, Zádubnie – Kotrč.Lúčka 6:7. II. trieda skupina C: Dlhé Pole – Dolný Hričov 3:3, Rašov – Hrabové 0:1, Hlboké – Kotešová 0:1, Hvozdnica – Jablonové 0:11, Súľov – Hričovské Podhradie 0:3, Petrovice – Divinka 13:1.

64. KM schvaľuje žiadosť TJ Horný Hričov (dorast) a nariaďuje odohrať MFS 8. kola dorastu

Zástranie – Horný Hričov dňa 20. 9. 2003 o 12.30 h. KM žiada KR o delegovanie R.

65. KM neprerokovala odvolanie TJ Gbeľany pre nesplnenie SP, čl. 126, čl. 123, RS VI/2.

66. KM kontumuje MFS dorastu I. triedy 6. kolo Lietava – Višňové, podľa SP čl. 100, bod e. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.

67. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Stráňavy – Kamenná Poruba (SŽ a MŽ), Turie – Lietavská Lúčka (SŽ a MŽ).

68. KM žiada DK o potrestanie R Mateja Dubovca a D. Papíka za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KM.

69. MFS Veľké Rovné – Trnové (dorast) nariaďuje odohrať dňa

26. 9. 2003 o 16.00 h. KM žiada KR o delegovanie R. MFS sa odohrá na ihrisku v Petroviciach

70. KM predvoláva na zasadnutie 17. 9. 2003 o 17.15 h. Lukáša Hrivíka 880125, Petra Strkáča 860820, Macešika Jána Dlhé Pole, Martineka Jozefa a hráča TJ Zástranie Mareka Mikolaja, rozhodcu Miroslava Ondrušíka. Hráč Marek Mikolaj predloží RP a OP, vedúci mužstva p. Martinek predloží RP hráča Tomáša Čerňavu 860530.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 505
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 12 001
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 11 169
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 629
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 5 887
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 688
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 313
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 777

Blogy SME

 1. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 2. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 3. Štefan Vidlár: My dúchotci
 4. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 5. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 6. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 8. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 693
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 492
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 11 186
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 632
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 810
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 178
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 662
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 366
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Novinky z MY regióny.

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.


18 h

Vznikne 16 nových odborných učební s materiálno-technickým vybavením.


SITA 21 h
V Žiline ročne odoperujú 100 až 115 deformít chrbtice.

Pacientka mala skoliózu v pokročilom štádiu.


24 h

Šapitó v malebnom údolí Beskýd, kúzelná atmosféra augustových večerov a skvelé predstavenia, ktoré vás nadchnú. Taký bude Týždeň kultúry na Valašsku od štvrtku 18. do stredy 24. augusta v Resorte Valachy vo Veľkých Karloviciach.


11. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia štátnej vodnej správy, ide o nepovolený odber, hrozí vám pokuta.


12. aug

Prenasledovaný šofér nakoniec havaroval.


11. aug

Blogy SME

 1. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 2. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 3. Štefan Vidlár: My dúchotci
 4. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 5. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 6. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 8. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 693
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 492
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 11 186
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 632
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 810
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 178
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 662
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 366
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu