Pondelok, 8. august, 2022 | Meniny má Oskar

Úradná správa č. 10 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo – technická komisia * Predseda Libor Kol

Športovo – technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 10.

50. ŠTK schvaľuje výsledky MFS

7. kola I. a II. triedy a 5. kola III. triedy sk. A a B. I. trieda: Turie – Zbyňov 3:1, Nezbudská Lúčka – Zádubnie 4:1,

Bytča B-Hliník – Rajecké Teplice-Konská 0:0, Kotešová – Bytčica 2:2, Hrabové – Dlhé Pole 1:0, Višňové – Bánová B-Brezany 0:4, Trnové – Hlboké 1:3. II. trieda: Fačkov – Štiavnik 2:1, Hrič.Podhradie –Kotrč. Lúčka v riešení, Kamenná Poruba – Krasňany 4:1, Závodie – Terchová 3:1, Horný Hričov – Hvozdnica v riešení, Rašov – Podhorie 3:0, Pov. Chlmec – Lietava 1:0. III. trieda skupina A: Kunerad – Bitarová 5:2, Veľká Čierna – Dolná Tižina 2:5, Nededza – Zástranie 3:1, Stráža – Jasenové 1:2, Stránske – Zádubnie B 7:1. III. trieda skupina B: Divinka – Veľké Rovné 3:0, Hôrky – Petrovice 2:1, Divina – Súľov 4:1, Ovčiarsko – Brodno 1:1, Kolárovice – Jablonové 0:4.

SkryťVypnúť reklamu

51. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 25. 9. 2003 o 16.15 h z MFS II. triedy 7. kola: Hričovské Podhradie – Kotrč. Lúčka HR Martina Rogoňa, AR1 Tomáša Masára. Za Hričovské Podhradie - hlavný usporiadateľ Peter Hoferica, kapitán Rastislav Škvaridlo, reg. 690123, za Kotrč. Lúčku - vedúci mužstva Martin Zajac, Kotrč.Lúčka 129, kapitána Jána Slúčika, reg. 810131. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania.

52. ŠTK predvoláva na zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.45 h z MFS II. triedy 7. kola Horný Hričov – Hvozdnica HR Miroslava Ondrušíka, za Horný Hričov - kapitána Rastislava Ďuriníka, reg. 780203, hlavného usporiadateľa Petra Trajčíka, Horný Hričov 172, za Hvozdnicu - kapitána Romana Gajdoša, 800225, vedúceho mužstva Jána Gabrišku, Hvozdnica 291. Účasť pozvaných je povinná pod následkom disciplinárneho konania.

SkryťVypnúť reklamu

53. ŠTK žiada DK o potrestanie hráča TJ Nezb. Lúčka Patrika Samca, reg. 840512, za HNS po stretnutí I. triedy, 6. kola Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka.

54. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Krasňany na skorý príchod na MFS a TJ Kunerad na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárneho konania.

55. ŠTK námietku hostí z MFS 5. kola III. triedy skupiny A Kunerad – Bitarová berie na vedomie A postupuje ju na doriešenie na DK.

56. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedodržania Záväzných pokynov R Pavla Skukálka v MFS.

57. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 27. a 28. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 8.

82. ŠMEHYL Anton, Zástranie, 7910114 , 1 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

SkryťVypnúť reklamu

83. GAŇA Jaroslav, Bitarová, 820215, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

84. POBIJAK Milan, Belá – žiak, 891214, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

85. ŤAŽKÝ Ľuboš Divinka – žiak 901002, 4 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

86. REMENEC Juraj, Kunerad – dorast, 850210, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1, 5/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

87. BARÁNEK Miroslav, Rajecké Teplice-Konská, 840429, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

88. SIATKO Viliam, Bytča B, 730907, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 5/a.

89. DUDOŇ Michal, Bytčica, 810416, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 3/a.

90. BIČAN Branislav, Závodie 780403, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

91. MINÁRIK Ondrej, Hvozdnica, 830326, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

92. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, zmena trestu na 1 MFS P, od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP, čl. 31/2, TALAFA Peter, Zástranie, 760210, zmena trestu na 1 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP čl. 31/2.

93. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 19. 9. 2003 – VRABEC Miroslav, Trnové 780601, TRNKA Michal, Bánová B-Brezany, 790329.

94. DK na návrh KM trestá FK Varín – SŽ pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (oneskorený nástup na MFS). Za prerokovanie zaplatiť 300 Sk.

95. SAMEC Patrik, Nezbudská Lúčka 840512, 4 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 3 1/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

96. DK upozorňuje FK Rašov na povinnosť podľa SP, čl. 44/g – umožniť hosťujúcemu mužstvu riadne sa po MFS umyť – pod následným disciplinárnym postihom.

97. VRÁBEL František, Belá (tréner žiakov) zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 100 Sk.

98. DK odporúča rozhodcovi Jaroslavovi Súkeníkovi riešiť problém, ktorý uviedol do Zápisu o stretnutí (nie je definované či to bolo v priestoroch štadióna) cestou občiansko - právneho konania (MFS Hôrky Predmier – žiaci).

99. NEPREJEDNANÉ: ČIŽMÁR Igor, Hvozdnica, 831208, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, GERČIC Miroslav, Hvozdnica, 811218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, HLADKÝ Peter, Hvozdnica 821218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

100. DK od 19. 9. 2003 uzatvára ihrisko FK Kotrč. Lúčka nepodmienečne do vyriešenia prípadu. DK nariaďuje FK Kotrč. Lúčka – dospelí nahlásiť dňa 19. 9. 2003 do 12.00 h na sekretariát ObFZ. Miesto odohratia MFS hraného dňa 21. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného štadióna.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. 9. 2003, zápisnica č. 10.

71. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 13. a 14. 9. 2003 - dorast

I. trieda: Turie - Veľké Rovné 2 : 1, Varín – Kunerad 2:0, Hôrky – Rajecké -Teplice-Konská 2:2, Kotešová – Krasňany 7:0,

Hrabové – Mojš 2:3, Višňové – Podhorie 1:1, II. trieda: Nededza – Zádubnie – chýba zápis, Dlhé Pole – Rašov 1:3, Horný Hričov – Bitarová 3:1, Terchová – Fačkov 6:0, Pov. Chlmec – Hlboké 3:0. Žiaci I. trieda SŽ a MŽ: Hôrky – Predmier 2:4, 0:4, Varín – Rajecké Teplice-Konská 1:0, 0:3, MŠK Žilina C – Bytčica chýba zápis, Lietavská Lúčka – Rajec v riešení a 1:1, Krasňany – Turie 1:2 a 0:2, Kamenná Poruba – Štiavnik 0:5, 3:2, Bánová – Stráňavy 2:0, 0:0,

Rosina – Belá B 3:0 , 4:1, II. trieda skupina A: Stránske – Babkov 10:0, Ďurčiná – Lietavská Svinná 0:5, Jasenové – Lietava 3:2, Višňové – Trnové 2:3. II. trieda skupina B: Kotrč. Lúčka – Brezany – chýba zápis, Nezb. Lúčka – Zádubnie 0:8, Gbeľany – Dolná Tižina 0:0,

Nededza – Bitarová 1:11, Terchová – Mojš 2:0. II. trieda skupina C: Divinka – Dlhé Pole 1:3, Hrič. Podhradie – Petrovice 4:1, Jablonové – Súľov 0:2, Kotešová – Hvozdnica 9:0, Hrabové – Hlboké 1:2, Dolný Hričov – Rašov 8:1.

72. KM schvaľuje žiadosť TJ Lietava o odstúpení družstva dorastu zo súťaže I. triedy - dorastu.

73. KM anuluje všetky výsledky TJ Lietava.

74. KM žiada DK o potrestanie TJ Lietava – dorast za odstúpenie zo súťaže.

75. KM schvaľuje žiadosť TJ Nededza a nariaďuje odohrať MFS dorastu 10. kola II. triedy dorastu Nededza – Dlhé Pole dňa 4. 10. 2003 o 14.30 h.

76. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.

77. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Nededza – Zádubnie (dorast), Kotrč. Lúčka – Brezany (žiaci), Rosina – Lietavská Lúčka (I. trieda), MŠK Žilina – Bytčica (I .trieda).

78. KM žiada DK o potrestanie TJ Varín za oneskorený nástup na MFS (starší žiaci).

79. KM žiada TJ Istrobanka Rajec – žiaci o predloženie RP Andrej Kmeť, reg. 900531, na zasadnutie KM dňa

24. 9. 2003 o 16.00 h.

80. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Belá B – MŠK Žilina C – ml. žiaci.

81. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Hôrky – Predmier (mladší žiaci).

82. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 17.00 h. R Miroslav Ondrušík, Ján Škvaridlo, za TJ Dlhé Pole: Ján Maceášik , Peter Štrkáč Lukáš Hrivík . Za TJ Zástranie: Jozef Martinek, Tomáš Čerňava, reg. 860530, menovaný predloží OP a Marek Mikolaj, reg. 870220, menovaný predloží OP a RP.

83. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 16.45 h. R Mateja Dubovca.

Komisia rozhodcov

* Predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 18.9. 2003, zápisnica č. 9.

34. KR predvoláva na svoje zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.00 h rozhodcu M. Dubovca, o 16.15 h rohodcu I. Pučeka.

35. KR berie na vedomie ospravedlnenie rozhodcu M. Chabana.

36. KR prijala prihlášky na školenie rozhodcov nasledovných záujemcov – Roman Beleš, Rastislav Kysela.

37. KR žiada opredloženie podacích lístkov na zasadnutie KR dňa 25.9. 2003: J. Mikurda (K. Lúčka – Brezany, žiaci, Nededza – Zádbunie, dorast), I. Puček (Rosina – L. Lúčka, SŽ, MŽ, MŠK Žilina – Bytčica, SŽ, MŽ).

Pokuty a poplatky stanovené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 2. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 3. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 4. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 7. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 8. Tetovanie a piercing - aké zdravotné riziká môžu spôsobiť?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 9 625
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 7 040
 3. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 296
 4. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 5 868
 5. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 435
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 2 829
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 585
 8. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 489

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Politický hnus a zvratky
 2. Vladimir Skala: Z učiteľov kriminálnici: Rok po regulačnej búrke v Číne.
 3. Erik Kriššák: O mlčanlivosti istej dámy
 4. Michael Achberger: VIDEO: beach towel workout - tréning na uteráku na pláži
 5. Jaroslav Polaček: Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach
 6. Ľubomír Maretta: Riadenie
 7. Věra Tepličková: Chcete osviežiť váš imunitný systém? Prihláste sa na 4. dávku
 8. Ľudmila Rábelyová : Prečo tá nenávisť?
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 85 800
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 26 163
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 308
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 7 137
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 6 908
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 347
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 094
 8. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 015
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračná foto.

Cez víkend sa odohralo 1. kolo oblastných futbalových súťaží.


2 h

Spolupráca štátu s UNIPHARMOU sa osvedčila a počas pandémie ukázala ako spoľahlivá. Napriek tomu zákonodarcovia uvažujú o zmene, nad ktorou visí množstvo otáznikov, vládnu pochybnosti.


2 h
Ilustračná foto.

Komentár k zápasu 1. kola III. ligy Západ.


6. aug

Na stretnutí pod záštitou ministra dopravy Andreja Doležala a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára žiadajú prijať konkrétne kroky.


TASR 5. aug

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Politický hnus a zvratky
 2. Vladimir Skala: Z učiteľov kriminálnici: Rok po regulačnej búrke v Číne.
 3. Erik Kriššák: O mlčanlivosti istej dámy
 4. Michael Achberger: VIDEO: beach towel workout - tréning na uteráku na pláži
 5. Jaroslav Polaček: Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach
 6. Ľubomír Maretta: Riadenie
 7. Věra Tepličková: Chcete osviežiť váš imunitný systém? Prihláste sa na 4. dávku
 8. Ľudmila Rábelyová : Prečo tá nenávisť?
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 85 800
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 26 163
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 308
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 7 137
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 6 908
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 347
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 094
 8. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 015
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu