Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

Úradná správa č. 10 Oblastného futbalového zväzu v Žiline

Športovo – technická komisia * Predseda Libor Kol

Športovo – technická komisia

* Predseda Libor Kolibáč, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 10.

50. ŠTK schvaľuje výsledky MFS

7. kola I. a II. triedy a 5. kola III. triedy sk. A a B. I. trieda: Turie – Zbyňov 3:1, Nezbudská Lúčka – Zádubnie 4:1,

Bytča B-Hliník – Rajecké Teplice-Konská 0:0, Kotešová – Bytčica 2:2, Hrabové – Dlhé Pole 1:0, Višňové – Bánová B-Brezany 0:4, Trnové – Hlboké 1:3. II. trieda: Fačkov – Štiavnik 2:1, Hrič.Podhradie –Kotrč. Lúčka v riešení, Kamenná Poruba – Krasňany 4:1, Závodie – Terchová 3:1, Horný Hričov – Hvozdnica v riešení, Rašov – Podhorie 3:0, Pov. Chlmec – Lietava 1:0. III. trieda skupina A: Kunerad – Bitarová 5:2, Veľká Čierna – Dolná Tižina 2:5, Nededza – Zástranie 3:1, Stráža – Jasenové 1:2, Stránske – Zádubnie B 7:1. III. trieda skupina B: Divinka – Veľké Rovné 3:0, Hôrky – Petrovice 2:1, Divina – Súľov 4:1, Ovčiarsko – Brodno 1:1, Kolárovice – Jablonové 0:4.

Skryť Vypnúť reklamu

51. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 25. 9. 2003 o 16.15 h z MFS II. triedy 7. kola: Hričovské Podhradie – Kotrč. Lúčka HR Martina Rogoňa, AR1 Tomáša Masára. Za Hričovské Podhradie - hlavný usporiadateľ Peter Hoferica, kapitán Rastislav Škvaridlo, reg. 690123, za Kotrč. Lúčku - vedúci mužstva Martin Zajac, Kotrč.Lúčka 129, kapitána Jána Slúčika, reg. 810131. Účasť pozvaných je povinná, pod následkom disciplinárneho konania.

52. ŠTK predvoláva na zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.45 h z MFS II. triedy 7. kola Horný Hričov – Hvozdnica HR Miroslava Ondrušíka, za Horný Hričov - kapitána Rastislava Ďuriníka, reg. 780203, hlavného usporiadateľa Petra Trajčíka, Horný Hričov 172, za Hvozdnicu - kapitána Romana Gajdoša, 800225, vedúceho mužstva Jána Gabrišku, Hvozdnica 291. Účasť pozvaných je povinná pod následkom disciplinárneho konania.

Skryť Vypnúť reklamu

53. ŠTK žiada DK o potrestanie hráča TJ Nezb. Lúčka Patrika Samca, reg. 840512, za HNS po stretnutí I. triedy, 6. kola Rajecké Teplice-Konská – Nezbudská Lúčka.

54. ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Krasňany na skorý príchod na MFS a TJ Kunerad na skoré vypisovanie zápisu o stretnutí, pod následkom disciplinárneho konania.

55. ŠTK námietku hostí z MFS 5. kola III. triedy skupiny A Kunerad – Bitarová berie na vedomie A postupuje ju na doriešenie na DK.

56. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedodržania Záväzných pokynov R Pavla Skukálka v MFS.

57. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na MFS hrané 27. a 28. 9. 2003.

Disciplinárna komisia

* Predseda Milan Meliš, zasadnutie 18. 9. 2003, zápisnica č. 8.

82. ŠMEHYL Anton, Zástranie, 7910114 , 1 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

Skryť Vypnúť reklamu

83. GAŇA Jaroslav, Bitarová, 820215, 1 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 1 5/a.

84. POBIJAK Milan, Belá – žiak, 891214, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

85. ŤAŽKÝ Ľuboš Divinka – žiak 901002, 4 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

86. REMENEC Juraj, Kunerad – dorast, 850210, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1, 5/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

87. BARÁNEK Miroslav, Rajecké Teplice-Konská, 840429, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

88. SIATKO Viliam, Bytča B, 730907, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 5/a.

89. DUDOŇ Michal, Bytčica, 810416, 2 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP príl. 1 3/a.

90. BIČAN Branislav, Závodie 780403, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a.

91. MINÁRIK Ondrej, Hvozdnica, 830326, 2 MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/a. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

92. Žiadosť o odpustenie, resp. zmenu trestu: TAVAČ Pavol, Trnové, 640910, zmena trestu na 1 MFS P, od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP, čl. 31/2, TALAFA Peter, Zástranie, 760210, zmena trestu na 1 MFS P od 19. 9. do 31. 12. 2003, DP čl. 31/2.

93. Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK: od 19. 9. 2003 – VRABEC Miroslav, Trnové 780601, TRNKA Michal, Bánová B-Brezany, 790329.

94. DK na návrh KM trestá FK Varín – SŽ pokarhaním, podľa DP, príl. 2, bod 6 (oneskorený nástup na MFS). Za prerokovanie zaplatiť 300 Sk.

95. SAMEC Patrik, Nezbudská Lúčka 840512, 4 MFS N od 12. 9. 2003, DP príl. 3 1/b. Za prerokovanie zaplatiť 200 Sk.

96. DK upozorňuje FK Rašov na povinnosť podľa SP, čl. 44/g – umožniť hosťujúcemu mužstvu riadne sa po MFS umyť – pod následným disciplinárnym postihom.

97. VRÁBEL František, Belá (tréner žiakov) zákaz výkonu všetkých funkcií pri družstve mládeže MFS N od 19. 9. 2003, DP príl. 1 3/b. Za prerokovanie zaplatiť 100 Sk.

98. DK odporúča rozhodcovi Jaroslavovi Súkeníkovi riešiť problém, ktorý uviedol do Zápisu o stretnutí (nie je definované či to bolo v priestoroch štadióna) cestou občiansko - právneho konania (MFS Hôrky Predmier – žiaci).

99. NEPREJEDNANÉ: ČIŽMÁR Igor, Hvozdnica, 831208, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, GERČIC Miroslav, Hvozdnica, 811218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu, HLADKÝ Peter, Hvozdnica 821218, zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

100. DK od 19. 9. 2003 uzatvára ihrisko FK Kotrč. Lúčka nepodmienečne do vyriešenia prípadu. DK nariaďuje FK Kotrč. Lúčka – dospelí nahlásiť dňa 19. 9. 2003 do 12.00 h na sekretariát ObFZ. Miesto odohratia MFS hraného dňa 21. 9. 2003. DK nariaďuje domáce MFS odohrať vo vzdialenosti 10 km od vlastného štadióna.

Komisia mládeže

* Predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie 17. 9. 2003, zápisnica č. 10.

71. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 13. a 14. 9. 2003 - dorast

I. trieda: Turie - Veľké Rovné 2 : 1, Varín – Kunerad 2:0, Hôrky – Rajecké -Teplice-Konská 2:2, Kotešová – Krasňany 7:0,

Hrabové – Mojš 2:3, Višňové – Podhorie 1:1, II. trieda: Nededza – Zádubnie – chýba zápis, Dlhé Pole – Rašov 1:3, Horný Hričov – Bitarová 3:1, Terchová – Fačkov 6:0, Pov. Chlmec – Hlboké 3:0. Žiaci I. trieda SŽ a MŽ: Hôrky – Predmier 2:4, 0:4, Varín – Rajecké Teplice-Konská 1:0, 0:3, MŠK Žilina C – Bytčica chýba zápis, Lietavská Lúčka – Rajec v riešení a 1:1, Krasňany – Turie 1:2 a 0:2, Kamenná Poruba – Štiavnik 0:5, 3:2, Bánová – Stráňavy 2:0, 0:0,

Rosina – Belá B 3:0 , 4:1, II. trieda skupina A: Stránske – Babkov 10:0, Ďurčiná – Lietavská Svinná 0:5, Jasenové – Lietava 3:2, Višňové – Trnové 2:3. II. trieda skupina B: Kotrč. Lúčka – Brezany – chýba zápis, Nezb. Lúčka – Zádubnie 0:8, Gbeľany – Dolná Tižina 0:0,

Nededza – Bitarová 1:11, Terchová – Mojš 2:0. II. trieda skupina C: Divinka – Dlhé Pole 1:3, Hrič. Podhradie – Petrovice 4:1, Jablonové – Súľov 0:2, Kotešová – Hvozdnica 9:0, Hrabové – Hlboké 1:2, Dolný Hričov – Rašov 8:1.

72. KM schvaľuje žiadosť TJ Lietava o odstúpení družstva dorastu zo súťaže I. triedy - dorastu.

73. KM anuluje všetky výsledky TJ Lietava.

74. KM žiada DK o potrestanie TJ Lietava – dorast za odstúpenie zo súťaže.

75. KM schvaľuje žiadosť TJ Nededza a nariaďuje odohrať MFS dorastu 10. kola II. triedy dorastu Nededza – Dlhé Pole dňa 4. 10. 2003 o 14.30 h.

76. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS.

77. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisov z MFS Nededza – Zádubnie (dorast), Kotrč. Lúčka – Brezany (žiaci), Rosina – Lietavská Lúčka (I. trieda), MŠK Žilina – Bytčica (I .trieda).

78. KM žiada DK o potrestanie TJ Varín za oneskorený nástup na MFS (starší žiaci).

79. KM žiada TJ Istrobanka Rajec – žiaci o predloženie RP Andrej Kmeť, reg. 900531, na zasadnutie KM dňa

24. 9. 2003 o 16.00 h.

80. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Belá B – MŠK Žilina C – ml. žiaci.

81. KM odstupuje DK na vyjadrenie R k MFS Hôrky – Predmier (mladší žiaci).

82. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 17.00 h. R Miroslav Ondrušík, Ján Škvaridlo, za TJ Dlhé Pole: Ján Maceášik , Peter Štrkáč Lukáš Hrivík . Za TJ Zástranie: Jozef Martinek, Tomáš Čerňava, reg. 860530, menovaný predloží OP a Marek Mikolaj, reg. 870220, menovaný predloží OP a RP.

83. KM predvoláva na zasadnutie

24. 9. 2003 o 16.45 h. R Mateja Dubovca.

Komisia rozhodcov

* Predseda Mgr. Ján Majsniar, zasadnutie 18.9. 2003, zápisnica č. 9.

34. KR predvoláva na svoje zasadnutie 25. 9. 2003 o 16.00 h rozhodcu M. Dubovca, o 16.15 h rohodcu I. Pučeka.

35. KR berie na vedomie ospravedlnenie rozhodcu M. Chabana.

36. KR prijala prihlášky na školenie rozhodcov nasledovných záujemcov – Roman Beleš, Rastislav Kysela.

37. KR žiada opredloženie podacích lístkov na zasadnutie KR dňa 25.9. 2003: J. Mikurda (K. Lúčka – Brezany, žiaci, Nededza – Zádbunie, dorast), I. Puček (Rosina – L. Lúčka, SŽ, MŽ, MŠK Žilina – Bytčica, SŽ, MŽ).

Pokuty a poplatky stanovené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia!

Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!

(mg)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 2. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 5. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 6. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 7. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 8. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 9. Pomáhajte čítaním
 10. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 1. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 2. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 3. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 4. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 5. Pomáhajte čítaním
 6. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 7. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 8. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 9. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 10. Get our subscription and support the Online Charity Auction
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 30 937
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 815
 3. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 795
 4. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 9 217
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 159
 6. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 8 985
 7. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 831
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 822
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 668
 10. Ako nahradiť fosílne palivá geotermálnou energiou? 8 408
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Vlci zvíťazili v nových dresoch: Podobnosť s finalistom NHL!

Žilinskí hokejisti vyhrali v Považskej Bystrici 9:0.

Tréner Vlkov Dušan Gregor počas prípravného zápasu s Košicami.

Gonov výrazný rukopis pri žilinských góloch

Po víťazstve nad Trenčínom si Žilina upevnila tretie miesto v tabuľke.

Miroslav Gono (vľavo) patril medzi najlepších hráčov na ihrisku.

Dušan Maňák pred 31 rokmi asistoval pri porážke totality

Pred štrnástimi bol pri tom, keď sa v Žiline skončila Slotalita.

Dušan Maňák.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia vyšetruje masívne podozrenia z tunelovania Agrokomplexu

Rezort hovorí o závažných zisteniach v štátnom podniku. V minulosti ho riadili nominanti SNS.

Rušeň tlačil auto desiatky metrov

Matka s dvoma synmi skončili po zrážke v nemocnici.

Vianočné trhy v Martine budú

Druhá vlna koronavírusu slabne, no ťažko povedať, akú silu bude mať v predvianočnom období. Mesto napriek tomu pripraví vianočné trhy. Budú mať ale svoje epidemiologické pravidlá.

Pod úmrtie dlhoročného čadčianskeho kňaza sa podpísal koronavírus

Kysučania s veľkým smútkom prijali správu, že bývalý dlhoročný správca farnosti v Čadci Milan Kavor odišiel do večnosti vo veku 76 rokov. V októbri údajne ochorel na koronavírus.

Už ste čítali?