Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Dnes v Rajeckej Lesnej

Chýbajú financie, turistov pribúda Ing. Peter Tar

Chýbajú financie, turistov pribúda

Ing. Peter Tarábek (na snímke) je v starostvovskom kresle Rajeckej Lesnej prvé funkčné obdobie. V súčasnosti musí vo svojom úrade čeliť množstvu problémov. Medzi ne patrí napríklad decentralizácia štátnej správy a prechod niektorých kompetencií na obce. Boli sme preto zvedaví, ako sa dokáže s problémovými situáciami vysporiadať obec, v ktorej starostuje.

Pán starosta, v úrade ste prvé funkčné obdobie. Keď ste nastúpili do úradu, s čím pozitívnym ste sa stretli?

Skryť Vypnúť reklamu

Pozitívny v našej obci je najmä rozvoj cestovného ruchu. To však tiež neplatí absolútne, pretože nám chýbajú ubytovacie kapacity. Cestovný ruch sa rozvíja najmä zásluhou Slovenského betlehemu, ktorý každoročne navštevuje veľký počet turistov nielen domácich, ale najmä zahraničných návštevníkov. Počas jednej púte sa ich tu môže vystriedať až 20-tisíc. Len nám je ľúto, že stagnuje rozvoj služieb. V doline máme jednu väčšiu a niekoľko súkromných chát.

Iste sa však nedajú podceniť ani problémy, ktoré trápia občanov obce.

Vodovod bol vybudovaný ešte za socializmu v akcii „Z“ a najmä staršie vetvy sú už po dobe životnosti a rozpadávajú sa. V dôsledku toho bol v obci nedostatok pitnej vody, a tak bola napojená ešte aj na hlavnú vetvu vodovodu, ktorý smeruje z Čičmian do Žiliny. Druhý rok už budujeme rozvod plynu a dokončujeme prípojky do domácností. Dúfam, že do príchodu mrazov sa to plynárom podarí zrealizovať.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo ďalšie máte na pracovnom stole?

Trápi nás predovšetkým nedostatok financií. V rámci prechodu kompetencií sme dostali školu, škôlku, opatrovateľskú službu a stavebný úrad. Vytvorili sme spoločný obecný úrad v Rajci, ktorý prebral všetky kompetencie, ktoré prešli zo štátnej správy, ale adekvátne ku kompetenciám nám neboli pridelené financie potrebné na jeho chod.

A školstvo?

Máme materskú školu i plnoorganizovanú školu s ročníkmi 1-9. Škola má právnu subjektivitu, ale patrí pod pôsobnosť obce.

Slávny Slovenský betlehem

- dominanta Rajeckej Lesnej

Najnavštevovanejším miestom v Rajeckej Lesnej je bezpochyby Slovenský betlehem. Publikácia, ktorú vydalo Združenie Rajecká dolina, o ňom píše toto:

„Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril rodák z Rajeckých Teplíc, majster Jozef Pekara. Pracoval na ňom 15 rokov a za ten čas sa mu podarilo z dreva zhmotniť najdôležitejšie momenty a artefakty slovenskej histórie, súčasnosti, architektúry a ľudových tradícií do jedného celku – monumentu s rozmermi 8,5 x 3 x 2,5 m. Je umiestnený v budove s názvom Dom Božieho narodenia. Ústredným motívom je maštaľ, v ktorej sa narodil Ježiš. Zľava doprava je to prehliadka našej krajiny – Bratislavský hrad, hrad Devín, bazilika v Šaštíne, Nitrianska katedrála, Trenčiansky hrad a Bojnický zámok. V strednej časti sú ukážky ľudovej kultúry – modranská keramika, obec Čičmany so svojou jedinečnou architektúrou, Rajecká lesná – pútnické miesto, mesto Rajec – stredisko majstrov rezbárov, kožiarov a obuvníkov. Priamo nad betlehemskou maštaľou sa vypína vysokotatranský vrch Kriváň – častokrát považovaný za symbol Slovenska. Známe architektonické piliere Žiliny, Oravský hrad, Spišská kapitula, Levočská radnica, Dóm sv. Alžbety či kostol sv. Egídia tvoria pravú hornú časť tejto nevšednej galérie. Pod nimi vyhráva terchovská muzika, či pastieri z Oravy a Kysúc pasú svoje stáda alebo mládenci stavajú máje dievčatám.“

Skryť Vypnúť reklamu

Majú čo ponúknuť

Turistický ruch je v obci najvýznamnejším zdrojom príjmov a je najrozvinutejším odvetvím, ktoré preslávilo obec nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Môže sa popýšiť najmä presláveným a vyhľadávaným Slovenským betlehemom. Navštevované je tiež lyžiarske stredisko v doline blízko Rajeckej Lesnej, pri ktorom sa nachádza i rarita – Rajecký gejzír, ktorý v zime zamŕza a vytvára nádherné ľadové súsošie. Na rozvoj turizmu a návštevnosti si obce, mestá a miestni podnikatelia vytvorili Združenie Rajecká dolina. Jeho konateľom je primátor Rajeckých Teplíc. Podľa slov starostu Petra Tarábka je však potrebné, aby sa na ňom viac podieľali i ostatní členovia. Aj v Rajeckej Lesnej je však cítiť zvýšenie návštevnosti. Betlehem vyhľadávajú najmä občania z Poľskej republiky.

Vedie malý futbal

Obec Rajecká Lesná prišla o futbalové ihrisko skutočne kurióznym spôsobom. Pôvodní vlastníci, ktorým bol pozemok s ihriskom vrátený, si nekládli skutočne žiadne obmedzenia. Vyhodili bránky a ihrisko poorali. Na celej veci je najsmutnejšie to, že pozemok je teraz zaburinený a nič sa na ňom nedeje. Preto sa začali futbalisti združovať v kluboch malého futbalu. Existovali dva – KMF a Štandard Frivald. Prvý z nich už svoje účinkovanie ukončil, a tak futbal v obci drží len Štandard. Ten sa po devätnástich zápasoch držal s pätnástimi bodmi na siedmej priečke tabuľky. Doteraz dosiahol 4 víťazstvá, tri remízy a pripísal si 12 prehier. Jeho strelci dokázali súperové siete rozvlniť 55-krát, ale inkasovali až 121 gólov. V súťaži pritom zatiaľ suverénne vedie Deportivo Rajec A, ktoré doteraz získalo 52 bodov za 17 víťazstiev a 1 remízu s celkovým skóre 213:55. Veľmi dobre si tiež na súťažiach počínajú basketbalisti základnej školy a záujem je aj o vybíjanú.

Je ich jedenásť

V rámci decentralizácie štát-nej správy prebrala obec na seba i opatrovateľskú službu. V súčasnosti tu pracuje jedenásť opatrovateliek, ktoré sa starajú o rovnaký počet klientov. Opatrovateľskú službu pre obec organizuje Spoločný obecný úrad v Rajci. Výkazy odovzdávajú jednotlivé opatrovateľky na obecný úrad v Rajeckej Lesnej. Odtiaľ ich posúvajú na Spoločný obecný úrad, kde ich spracujú, a potom sa im vypláca odmena. V priebehu prvého štvrťroka musela obec na výkon opatrovateľskej služby doplatiť 39-tisíc korún. Tie sa im mali vrátiť v rámci kompenzácie. Zatiaľ sa tak však nestalo.

Frivald - patril medzi významnejšie obce

Do roku 1948 sa obec Rajecká Lesná volala Frivald. Vzhľadom na to, že v urbárskom súpise Lietavského panstva z roku 1393 Frivald ešte nie je uvedený, vznik obce možno datovať medzi roky 1393 – 1413. O názve obce možno uviesť, že vznikol z nemeckého názvu Freiwald, čo znamená „slobodný les“, alebo „voľný les“. Možno pod tým rozumieť les ešte nezaujatý inými kolonistami, prípadne aj les, od ktorého nebolo treba platiť nijaké poplatky, nakoľko získanie listiny pre Michala Walacha znamenalo oslobodenie od všetkých poplatkov, týkajúcich sa zeme a lesov. Obec patrila k lietavskému panstvu, dôkazom čoho je aj listina „Possessio Frywald“ z roku 1474. Od roku 1626 až do roku 1848 patrila potomkom Thurzovcov a spoluvlastníkom, ako boli napr. Révayovci, Perényiovci a iní. V roku 1587 vydal Juraj Thurzo listinu pre svojho provizora Jána Frivaldského, na základe ktorej daroval na večné časy jemu a jeho potomkom dedičné richtárstvo vo Frivalde a k nej patriaci slobodný grunt, pasienky, hory ako aj právo na mlyn a pílu, a to za mnohoraké služby Františkovi Thurzovi a jemu. Je pozoruhodné, že Frivald patril zväčša medzi významnejšie obce, pretože tak v urbároch, ako aj v iných písomnostiach je uvedený hneď za mestom Rajec.

Na prijímačkách uspeli všetci

Základnú školu v Rajeckej Lesnej navštevuje v súčasnosti 202 žiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 19 prváčikov. V súčasnosti trápia všetky školy na Slovensku najmä finančné problémy. Boli sme preto zvedaví, ako sa s nimi dokážu vysporiadať práve v tejto škole. Na naše otázky týkajúce sa nielen problémov, ale i úspechov školy, nám odpovedala riaditeľka Alena Gablíková.

V školstve dnes nie je málo problémov. Ktoré z nich riešite v súčasnosti?

Ako v každej škole - finančné. Neustále nám rastú ceny energií, a preto by bolo potrebné, aby nám dvíhali i dotácie. Lenže, keď musíme robiť nátlakovú akciu i na to, aby nám dali peniaze na prevádzku školy, je to ťažké. V poslednej dobe sme absolútne nemohli realizovať žiadne opravy. V minulom roku nám vietor zobral strechu a o pomoc sme museli požiadať obecný úrad. V tomto kalendárnom roku sme neurobili nič. Jediné, čo sme zrealizovali, bola kúpa kopírky. Bez pomoci rodičov by sa nám však nepodarilo ani to.

Ako ste teda pripravení na zimu?

Dali sme priviezť 16 ton uhlia. S uhlím je totiž problém a chceli sme sa predzásobiť. Doteraz nám však dodali len 8 ton. Ak bude potrebné kúriť skôr, neviem, ako to vydržíme.

Venujme sa teraz trochu i pedagogickým otázkam. Ako ste na tom s výučbou cudzích jazykov?

Cudzie jazyky vyučujeme od tretieho ročníka. Terajší tretiačikovia začínajú s angličtinou, ale učíme aj nemčinu. Mali sme s ňou trochu problémov, pretože nám chýbajú kvalifikovaní pedagógovia. Momentálne nám odchádzajú deviataci, ktorí majú ešte nemčinu a nemčinárov máme ešte aj siedmakov. Potom sa budeme musieť obmedziť už len na angličtinu.

A čo informatika?

Tento predmet, bohužiaľ, zatiaľ nevyučujeme. Pomaly sa ale chystáme. Získali sme niekoľko starších počítačov a po zlúčení dvoch kancelárií do jednej budeme môcť „ušetrenú“ miestnosť využiť práve na tento účel.

V čom vynikajú vaši žiaci?

Pravidelne sa zúčastňujeme na olympiáde zo slovenského jazyka. Vlani získala v okresnom kole naša žiačka piate miesto. Naši tretiaci chodia na pytagoriádu. Úspešní tiež bývame na športových súťažiach. Máme radosť z množstva krúžkov - mažoretky, basketbalistky, šikovné ruky, turistický, anglický jazyk. Každý učiteľ vedie nejaký krúžok.

Aká je úspešnosť žiakov pri príjímačkách na stredné školy?

V minulom roku okrem jednej žiačky prijali všetkých tam, kam sa hlásili.

Čo vás čaká v najbližšom období?

Predovšetkým revízia kotolne, elektroinštalácie, komínov a hasiacich prístrojov. Toto je najaktuálnejšie. Predbežne nás len revízia elektroinštalácie aj zo zľavou bude stáť osemtisíc korún. V marci tohto roku sme mali v škole kontrolu. Tá zistila asi 30 závad. Keď sme ich chceli riešiť, o pomoc sme opäť museli požiadať obecný úrad. Už to máme za sebou, dnes už fungujeme bez závad.

Pripravil: Michal Filek

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 8. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 9. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 27 302
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 13 452
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 261
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 732
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 869
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 565
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 417
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 383
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 210
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 162
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Už ste čítali?