Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

ZSŠ odievania a služieb

Cieľ - centrum

odievania a služieb

Združená stredná škola odievania a služieb vznikla združením strednej priemyselnej školy odevnej a stredného odborného učilišťa služieb. Škola vo vízii pedagógov chce zahŕňať všetky odevné profesie v žilinskom regióne. Od toho sa odvíjajú i hlavné úlohy a ciele školy - vytvoriť centrum odievania a služieb v tomto regióne. Na naše otázky odpovedá riaditeľka školy Štefánia Hírová.

Predstavte nám na úvod školu, ktorú vediete...

Okrem toho, že zahŕňa odevné profesie, doplnené sú aj profesiami služieb ako sú kaderníčky, kozmetičky, vlasová kozmetika či fotograf. Škola má teraz 650 žiakov a 50 pedagógov. Vyučujeme po dlhej dobe už len na jednu zmenu, pretože sa nám v lete podarilo dobudovať vo veľmi krátkom čase štvrté poschodie, čím sa rozšírila kapacita školy. V nadstavbe sme zriadili dve moderné počítačové učebne, ateliér pre študijný odbor návrhárstvo modelárstvo a modernú jazykovú učebňu.

Skryť Vypnúť reklamu

Aké uplatnenie majú vaši absolventi na trhu práce?

Čo sa týka odevných profesií, zvyčajne pracujú v odevných závodoch po absolvovaní štvorročných študijných odborov v profesiách zameraných na technológiu odevov. Prvýkrát sme v tomto školskom roku otvorili odbor návrhárstvo. Absolventi by sa mali uplatniť v kostýmovom odevníctve alebo ako návrhári odevov. Ostatní študenti sa uplatnia predovšetkým v kaderníckych a kozmetických salónoch.

Aký je súvis medzi odevnými odbormi a napríklad fotografmi, ktorí tiež v škole študujú?

Teraz je to viac-menej oddelené. Koncipovanie tohto študijného odboru nebolo zamerané umelecky. Uvažujeme ale o tom, že by sme spojili módneho návrhára s fotografom a štúdium rozšírili o profesiu umelecký fotograf.

Skryť Vypnúť reklamu

Aký počet vašich absolventov nájde uplatnenie na trhu práce?

Máme aj takých, ktorí sú nezamestnaní, ale je to len asi 10 percent absolventov. Zhruba polovica pokračuje v štúdiu na vysokých školách, najmä na školách textilného a odevného zamerania. Máme aj absolventov, ktorí študujú špeciálne inžinierstvo či iné odbory na Žilinskej univerzite. Niektorí pokračujú v štúdiu na nadstavbách. Zameriavajú sa na jazyky, vycestujú do zahraničia. Väčšina absolventov nájde uplatnenie v odevných firmách.

Hovorili ste o jazykoch. Aká je úroveň ich výučby na vašej škole?

Vyučujeme dva jazyky. Žiaci si môžu vybrať medzi angličtinou a nemčinou. Väčší záujem je o angličtinu. Máme kvalifikovaný personál i modernú učebňu. Domnievam sa, že úroveň výučby jazykov je u nás veľmi dobrá.

Skryť Vypnúť reklamu

Skúste vymenovať úspechy, ktoré dosiahli študenti vašej školy na súťažiach?

Každoročne sa zúčastňujeme na súťaži Zlatá Fatima junior. Je to súťaž módnych návrhárov a zhotovovania modelov v Trenčíne. Dosiahli sme tam viaceré úspechy. Každoročne sa žiaci zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. V rámci nej sa dostali i na celoslovenskú súťaž. Absolvovali súťaž podnik mladých, kde sa rovnako dostali do celoslovenského finále. Zúčastňujeme sa na Staromestských slávnostiach.

Študovať na vašej škole môžu rovnako chlapci ako aj dievčatá. Koho je viac?

Väčšina študentov sú dievčatá. V škole máme iba približne 20 chlapcov. V odevníctve pripadá na jednu triedu približne jeden chlapec. Najviac ich študuje v odboroch zlatník, klenotník a fotograf.

Vo svete ale býva pomerne bežné, že mnohí úspešní návrhári sú muži...

Podľa našich skúseností, všetci chlapci, ktorí tento odbor skončia, nájdu uplatnenie. Dokonca nás firmy už pred koncom štúdia oslovujú, aby sme im ich dali, pretože sú dobrí konštruktéri. Muž v tejto profesiii má i iné postavenie v spoločnosti. Naozaj je o absolventov - chlapcov v tomto odbore veľký záujem. Má to ale jeden háčik, deviataci až v takom veľkom počte, ako by ich potrebovala prax, neprichádzajú.

S akými problémami sa pri organizovaní výučby a voľného času študentov stretávate?

Trápi nás najmä to, že nemáme telocvičňu a stravovacie zariadenie. Veľký diel - to je adresa telocvične, ktorú si prenajímame. Je to ale pre nás časová i finančná strata.

Byť návrhárom znamená tvrdo pracovať

Na SZŠ odevnej vyučuje v novovytvorenom odbore návrhárstvo i Pavla Lazárková - Trizuljaková. „Som textilná a odevná výtvarníčka, aj teraz tvorivo činná. Maľujem na odevy a venujem sa aj liturgickému odevu. Popri tom učím. Tieto činnosti sa navzájom dopĺňajú. Práca so žiakmi je rovnako tvorivá,“ hovorí výtvarníčka.

V odbore má niekoľko talentovaných študentov. „Pokiaľ sú nadané, vidíte, že vám rozumejú, reagujú, vnímajú vás. Keď ale odboru nerozumejú, práca je potom ťažšia. Majú nápady, ale ešte nevedia veci dotiahnuť,“ dodáva. V prvom štádiu učia žiakov chytiť ceruzku a pracovať s ňou, potom všetky výtvarné techniky, aby vedeli mať svoje nástroje v rukách.

Pavla Trizuljaková približuje vývoj študenta takto: „V prvých dvoch rokoch si ho, obrazne povedané, pripravíme. Je to podobné, ako učiť sa na angličtinu slovíčka. V ďalších ročníkoch pristupujú k samostatnému navrhovaniu.“ Na prvé miesto kladie tvrdú prácu. „Je to veľmi náročný odbor. Študenti musia niekedy robiť celé noci i celé víkendy. K tomu až na ďalšom mieste pristupuje talent. Ideálny absolvent by mal vedieť model navrhnúť, vymodelovať a aj ho ušiť,“ dodáva na záver. P. Trizuliaková.

Odmena pre úspešné návrhárky

Na konci štvrtého ročníka majú dievčatá za úlohu urobiť maturitnú prácu – výrobok ako odev. Niektoré si ju splnili už oveľa skôr. Vytvorili projekty, ktoré v rámci stredoškolskej odbornej činnosti a ďalších súťaží postúpili do celoslovenského, prípadne krajského kola a boli im uznané ako maturitná práca. Dievčatá pracovali pod vedením pedagogičky Marty Dvořákovej a ich úsilie bolo odmenené nielen odpustením maturitnej práce. Predstavujeme vám najúspešnejšie práce a ich autorky.

Kristína Podhorská: „Nakreslila som projekty na bankovky. Boli to eurá s motívmi Slovenska – lipou a Jánošíkom. Môj projekt vybrali medzi 50 najlepších na Slovensku a zúčastnila som sa na vyhodnotení u predsedu vlády.“

Katarína Kľučiková, Jana Škriteková: „Urobili sme SOČ-ku s názvom Odevné kolekcie vo farbách. Našou úlohou bolo skontrastovať farby a zhotoviť modely, ktoré by upútali a zaujali divákov. Obstáli sme veľmi dobre, zúčastnili sme sa na celoslovenskom kole a aj na Fatime, Staromestských slávnostiach atď. Skúsili sme si šiť samé. Cieľom bolo priraďovať farby k sebe, aby spolu ladili. Pracovali sme s takými, ktoré tvoria dúhu.“

Monika Stanová: „Náš projekt sa skladal z kolekcie štyroch modelov - dvoch extravagantných šiat a dvoch nohavicových kompletov v motorkárskom štýle. Využili sme pritom linorit - tlač z výšky. Použili sme striebornú potlač na čiernom podklade na šatách a čiernu potlač na striebornom podklade na kabátikoch. Postúpili sme do krajského kola.“

Jana Masláková: „Mali sme vytvoriť vhodné doplnky k šatám. Dopĺňali sme klobúky, opasky, náramky, náhrdelníky. Použili sme rôzne pružinky, gitarové struny, kovové špony. Navešali sme ich tak, že tvorili rôzne zaujímavé ozdoby. Postúpili sme do celoslovenského kola.“

S Krajinkochvíľou na Vychylovku

Až do finále projektu Krajinkochvíľa sa dostali študentky Stanislava Kuricová a Adriana Slivková pod vedením pedagogičky Anny Majchrákovej. „Ide o projekty, ktoré dávajú pedagógom návrh na exkurzie so žiakmi. My sme chceli ukázať študentom skanzen, najväčšiu vodnú nádrž na pitnú vodu a historickú železničku na Vychylovke,“ hovorí Anna Majchráková, a dodáva: „Nakoniec sa nám darilo. Vybrali nás až do finále. Bola by som rada, keby sa náš návrh využíval.“ Niektorí žiaci boli napríklad prekvapení z toho, keď zistili, čo je to úvraťová železnica. Stanislava Kuricová: ,,Vypracovali sme tento projekt a pozvali nás na prezentáciu najlepších výletov. Celý týždeň sme potom chodili po Krajinkochvíľach. Každý si svoj projekt sám obhajoval.“ Adriana Slivková: ,,Cieľom práce bolo zviditeľnenie Vychylovky - skanzenu a úvraťovej železnice. Cez leto tam chodí množstvo turistov zo zahraničia, ale my sme chceli, aby toto miesto poznali aj Slováci. Je tam množstvo zrubových domov a dreveníc privážaných z celých Kysúc.“

Čo vás najviac zaujíma v odbore, ktorý ste si zvolili?

Zdenka Chobotová, odevníctvo:

Vždy som chcela robiť niečo s látkami. Bavilo ma šiť pre seba i pre druhých. Baví ma i účasť na súťažiach.

Božena Budínska, kozmetička:

Ja som si svoj odbor vybrala najmä kvôli tomu, že keď ľudí skrášľujete, majú zo seba dobrý pocit. Znamená to veľa aj pre mňa. Naviac, odbor má do budúcnosti perspektívu.

Petra Blaháková, odevníctvo:

Najviac ma priťahuje to, že môžem využiť svoju fantáziu pri tvorbe odevov, ktoré navrhneme. Som spokojná aj v kolektíve, ktorý máme v triede.

Jana Pekárová, kozmetička:

Odbor som si vybrala preto, že už ako malá som sa líčila, obliekala som si rôzne šaty a baví ma to aj naďalej.

Veronika Roková, odevníctvo:

Zaujalo ma to, že si môžem šiť pre seba i svoju rodinu. Chcela by som v tom pokračovať i do budúcna, pretože ma to veľmi baví.

Lenka Baránková, modelárstvo a návrhárstvo odevov:

Mojim snom bolo stať sa módnou návrhárkou. Keď sa naskytla možnosť študovať na tejto škole, tak som sa rozhodla ju využiť. Veľmi ma baví navrhovanie odevov a kombinovanie látok.

V školskom roku 2004/2005 plánujeme otvoriť tieto 4-ročné študijné odbory s maturitou:

8237 6 00 - 1 trieda -

MODELÁRSTVO A NÁVRHÁRSTVO

ODEVOV (30 žiakov).

Absolvent štúdia je schopný navrhovať a tvoriť modely, viesť odbornú firmu, pracovať vo výskumných a výrobných inštitúciách, v oblasti kultúry odievania, uplatní sa v scénickom kostýmovom výtvarníctve divadiel, filmu a televízie a vo výtvarnom aranžérstve a propagačných dielňach.

3125 6 00 - 1 trieda -

ODEVNÍCTVO (32 žiakov).

Absolvent je po ukončení schopný vykonávať práce v oblasti výroby a technickej prípravy odevov, organizácii a riadení výroby odevov vo veľkovýrobe i malých odevných firmách.

6446 4 00 - 1 trieda -

KOZMETIČKA (30 žiakov).

Príprava pre prácu v salónoch krásy, ošetrovanie, pestovanie a líčenie pleti.

3 - ročné učebné odbory:

3152 2 02 - 2 triedy -

KRAJČÍR - DÁMSKE ODEVY (68 žiakov).

Pripravuje žiakov zvládnuť technologické postupy pre dámske odevy. Absolvent je schopný samostatne zhotoviť dámske nohavice, šaty, vestu, zvrchník, sukňu či blúzku.

6456 2 00 - 2 triedy -

KADERNÍK (60 žiakov).

Ošetrovanie, farbenie a strihanie vlasov, konečná úprava dámskych a pánskych účesov.

6452 2 00 - 1/2 triedy -

FOTOGRAF (15 žiakov).

Spracovanie čierno-bieleho a farebného filmového materiálu. Orientácia vo fotografickej technike.

8545 2 00 - 1/2 triedy -

ZLATNÍK A KLENOTNÍK (15 žiakov).

Zhotovenie a opravovanie šperkov a klenotov z drahých kovov.

Nadstavbové štúdium:

6403 4 00 - 1 trieda - PODNIKANIE

V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

(30 žiakov).

2-ročné denné štúdium končiace maturitnou skúškou pre absolventov SOU v učebnom odbore krajčír.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 391
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 417
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 9 383
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 870
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 836
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 908
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 577
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 463
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 383
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 812
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

SHMÚ: Na severe Slovenska môže byť v nedeľu v noci až mínus 25 stupňov Celzia

Výstraha druhého stupňa platí pre celý Žilinský kraj.

Ilustračné foto

FOTO: Pozrite si výhľady z rozhľadne v Divinke a neskutočnú zimnú idylku

Rozhľadna ponúka výhľady na Divinku, Žilinu i Hričovskú priehradu.

Cíti sa slabý, ale jeho stav sa zlepšuje. Biskupa Tomáša Galisa prepustili z nemocnice

Biskup oceňuje prácu celého zdravotníckeho personálu za ochotnú 24-hodinovú službu.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Žilinskí cestári najazdili za dva dni 24-tisíc kilometrov

Cestárov preverila prvá výraznejšia várka snehu počas tejto zimy.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Kam na Liptove počas lockdownu

Nápady na výlety sme rozdelili podľa okresov.

Už ste čítali?