Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Bohoslužby

Farský kostol - všedné dni: 7.00, 18.00 h, nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 h, sviatky počas pracovných dní: 7.00, 15.00, 18.00 h

Sirotársky kostol (kapucíni) – Mariánske námestie - všedné dni: 6.00, 16.30 h, piatkové adorácie: 14.30 h, nedeľa: 8.00, 10.00, 18.00 h

Gréckokatolícka farnosť – Nanterská ulica - pondelok a piatok: 17.30 h v slovenčine, streda: 18.30 h v staroslovienčine, nedeľa: 10.00 h v staroslovienčine a slovenčine

Františkánsky kostol – Kálov - pondelok – piatok: 15.30 h, streda: 18.00 h mládežnícka sv. omša, len počas školského roka, sviatky okrem nedele: 6.00, 8.00, 12.00, 15.30 h, nedeľa: 6.00, 8.00, 11.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

Kostol sv. Štefana Kráľa – Závodská cesta - piatok: 19.00 h, sviatky okrem nedele: 19.00 h, nedeľa: 10.00 h

Katolícky dom – Kaplnka Nepoškvrneného počatia - pondelok – sobota: 7.00 h, nedeľa: 8.30 h

Saleziánsky dom – Kaplnka sv. Jána Dona Bosca - všedné dni: 6.30, 17.30 h, utorok: 18.30 h mládežnícka sv. omša - počas školského roka, piatok: 16.00 h detská sv. omša, prikázané sviatky cez pracovné dni: 6.30, 8.00, 17.30, 20.00 h, nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30 h detská, 11.00 h mládežnícka – počas škol. roka, 20.00 h

Kostol Božského srdca – Bánová - pondelok: 6.30 h, utorok – sobota: 17.30 h, prikázané sviatky okrem nedele: 17.30 h, nedeľa: 6.30, 8.30 h

Dom nádeje – Budatín - všedné dni: 16.30 h, nedeľa: 8.00 h, sviatky okrem nedele: 17.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

Považský Chlmec - nedeľa: 8.00 h, prikázané sviatky okrem nedele: 7.00 h

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie – Vlčince IV, pri pošte - všedné dni: 6.00, 18.00 h, sobota: 7.00 h, nedeľa: 8.00, 9.30, 11.00, 19.00 h, prikázané sviatky v pracovné dni: 6.30, 17.30, 19.00 h, poklona pred sviatosťou oltárnou – každý piatok od 17.00 do sv. omše, v prvú nedeľu: od 18.00 h

Hájik – kaplnka v ZŠ, vchod do jedálne - nedeľa: 8.00, 10.00 h - pre mládež, sobota: 19.00 (v lete), 18.00 h (v zime) všedné dni: 18.30 (v lete), 18.00 h (v zime)

Solinky - pondelok – piatok: 6.30, 19.00 h, sobota: 7.00 h, nedeľa: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30 h

Celulózka - nedeľa: 10.00 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda – Trnové - nedeľa: 9.00 h, prvý piatok v mesiaci: 17.00 h, sviatky cez štátom uznaný deň voľna: 9.00 h, sviatky počas pracovných dní: 17.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

Evanjelický kostol – Ulica Martina Rázusa - streda: 18.00 h – Biblická hodina, štvrtok: 18.00 h – Biblická hodina mládeže, piatok: 18.00 h – stretnutie dorastu, nedeľa: 9.00, 18.00 h – Služby Božie

Židovská náboženská obec, synagóga, Dlabačova ul. - piatok v párnych týždňoch od 18.00 h – klub

Cirkev bratská – Halašova 9, Malá Praha - utorok: 17.00 h – mladší dorastenecký klub, 18.30 h – stretnutie mládeže, nedeľa: 9.30 h - slávnostné bohoslužby (v Bábkovom divadle v Žiline).

Predvianočné spovedanie

Pondelok 15. decembra - Mesto (deti a mládež) od 15.00 do 16.30 h, utorok 16. decembra - Solinky (deti a mládež) od 14.00 do 15.30 h, Saleziáni (mládež) od 18.30 do 20.30 h, streda 17. decembra - Závodie, Chlmec od 15.00 do 16.30 h, štvrtok 18. decembra - Trnové od 14.30 do 17.00 h, Vlčince (deti a mládež) od 15.00 do 17.00 h, piatok 19. decembra - Mesto od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h, Saleziáni (deti) od 15.00 do 17.30 h, sobota 20. decembra - Mesto od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h, Saleziáni od 14.00 do 19.00 h, nedeľa 21. decembra - Solinky od 14.00 do 17.00 h, Bánová od 14.00 do 17.00 h, pondelok 22. decembra - Vlčince od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h, Hájik od 14.00 do 17.00 h

Omše - Vianoce 2003

Štedrý deň, 24. decembra - Farský kostol 7.00 h, 16.00 h, 24.00 h, Kapucínsky kostol 6.00 h, 24.00 h, Františkánsky kostol 24.00 h, Vlčince 7.00 h, 24.00 h, Solinky 6.00 h, 22.00 h, 24.00 h, Saleziáni 6.30 h, 24.00 h, Hájik 17.00 h (pre deti), 24.00 h, Bánová 24.00 h, Závodie 24.00 h, Katolícky dom 24.00 h, Považský Chlmec 22.00 h, Celulózka - Gréckokatolícky 22.00 h

Narodenie Pána, 25. decembra - Farský kostol 7.00 h, 8.30 h, 10.00 h, 11.30 h, 18.00 h, Kapucínsky kostol 8.00 h, 10.00 h, 18.00 h, Františkánsky kostol 6.00 h, 8.00 h, 11.00 h, Vlčince 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 19.00 h, Solinky 6.30 h, 7.30 h, 9.00 h, 10.30 h, 19.30 h, Saleziáni 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 20.00 h, Hájik 8.00 h, 10.00 h, 11.30 h, Bánová 6.30 h, 8.30 h, Závodie 8.30 h, 10.00 h, Katolícky dom 8.30 h, Považský Chlmec 8.00 h, Celulózka 10.00 h, Gréckokatolícky 10.00 h (staroslov.)

Silvester 31. decembra - Farský kostol 7.00 h, 12.00 h, 15.00 h, Kapucínsky kostol 6.00 h, 16.30 h, Františkánsky kostol 15.30 h, Vlčince 7.00 h, 16.00 h, 24.00 h, Solinky 6.30 h, 16.00 h, Saleziáni 6.30 h, 16.00 h, Hájik 16.00 h, Bánová 16.00 h, Závodie 17.00 h, Katolícky dom - Považský Chlmec 14.30 h, Celulózka - Gréckokatolícky 8.00 h

Sviatočné večery

HÁJIK - Stretnutie farníkov so zameraním na najbližšie pastoračné aktivity - 14. 12. o 19.00 v kaplnke. Tvorivý advent - pre deti, ktoré majú možnosť umelecky stvárniť tému VIANOCE U NÁS DOMA alebo VIACOCE V MOJOM SRDCI formou básne, kresby, básne, plastiky, do nedele 21. 12. Jasličková pobožnosť - oslava sviatku Božieho narodenia 25. 12. v odpoludňajších hodinách. Filmové večery - v nedeľu 28. 12. o 17.00 h, ďalej 29. 12. o 16.00 h, filmy s biblickou tematikou.

MESTO - Predvianočné predstavenie s názvom O svätom Jozefovi, v kostole sv. Štefana kráľa v Závodí v utorok 16. decembra o 19.00 h. Dobrá novina - tradičné koledovanie detí pre krajiny tretieho sveta, konkrétne pre Keňu a Sudán, záujemci môžu prísť každý štvrtok o 15.00 h do Fidélia na detské „stretká“. Beseda o africkej misii so sestrou Františkou Olexovou 22. 12. o 15.00 h v aule Gymnázia sv. Františka. Adorácie v Katolíckom dome - pravidelne vo štvrtok v kaplnke Katolíckeho domu od 19.00 do 20.00 h, vrátane silvestrovskej adorácie od 23.00 do 24.00 h.

SOLINKY - Taizé adorácia - v sobotu 20. 12. od 20.00 do 22.00 h. Štedrý večer - po betkehemské svetlo si môžete prísť od 12.00 do 15.30 h.. V tomto čase sa uskutoční zbierka jedla pre bezdomovcov. Jasličková pobožnosť sa uskutoční 25. 12. o 15.30 h. Silvester - adorácia s požehnaním na konci roka so spoločným privítaním Nového roka od 21.00 do 23.45 h. Vešpery budú slávnostne spievané 1. 1. 2004 o 18.00 h. Koncert - sviatočný vianočný koncert speváckych zboroch farnosti sa uskutoční 6. 1. o 17.00 h. Dobrá novina - zapísať sa na prijatie koledníkov je možné do 25. 12. po sv. omšiach v sakristii

SALEZIÁNI - Jasličková pobožnosť sa bude konať dňa 25. 12. o 16.00 h.

KAPUCÍNI - Koncerty starej hudby sa uskutočnia vždy po nedeľných sv. omšiach.

VLČINCE - Koncert V slovenskom Betleheme sa bude konať 27. 12. o 18.30 h.

Grécko - katolícka farnosť Žilina

Streda - 17.30 h staroslovienska, Štvrtok - 17.30 h slovenská (od 19.00-21.00 h) eucharistická poklona, Piatok - 8.00 h, Nedeľa - 9.30 h, Nepárne týždne - slovenská

Párne týždne - staroslovienska

Pozn. každú 1. nedeľu v mesiaci po 15.00 h modlitbové večeradlo so sv. liturgiou.

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline, Rázusova 4

21. decembra - o 9.00, 18.00 h - Služby Božie o 8.00 h a 18.00 h - Večera Pánova

24. decembra - o 14.30 h a 16.30 h Služby Božie s detským programom

25. decembra - o 8.00 h Večera Pánova, o 9.00 h a o 18.00 h Služby Božie

26. decembra - o 8.00 h Večera Pánova, o 9.00 h a o 18.00 h Služby Božie

28. decembra - o 9.00 h a 18.00 h Služby Božie

31. decembra - o 16.30 h Služby Božie

1. januára 2004 - o 9.00 h Služby Božie s Večerou Pánovou o 18.00 h Služby Božie

a

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 156
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 801
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 043
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 245
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 659
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 290
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 619
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 516
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 228
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 225
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?