Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

Bohoslužby

Farský kostol - všedné dni: 7.00, 18.00 h, nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 h, sviatky počas pracovných dní: 7.00, 15.00, 18.00 h

Sirotársky kostol (kapucíni) – Mariánske námestie - všedné dni: 6.00, 16.30 h, piatkové adorácie: 14.30 h, nedeľa: 8.00, 10.00, 18.00 h

Gréckokatolícka farnosť – Nanterská ulica - pondelok a piatok: 17.30 h v slovenčine, streda: 18.30 h v staroslovienčine, nedeľa: 10.00 h v staroslovienčine a slovenčine

Františkánsky kostol – Kálov - pondelok – piatok: 15.30 h, streda: 18.00 h mládežnícka sv. omša, len počas školského roka, sviatky okrem nedele: 6.00, 8.00, 12.00, 15.30 h, nedeľa: 6.00, 8.00, 11.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

Kostol sv. Štefana Kráľa – Závodská cesta - piatok: 19.00 h, sviatky okrem nedele: 19.00 h, nedeľa: 10.00 h

Katolícky dom – Kaplnka Nepoškvrneného počatia - pondelok – sobota: 7.00 h, nedeľa: 8.30 h

Saleziánsky dom – Kaplnka sv. Jána Dona Bosca - všedné dni: 6.30, 17.30 h, utorok: 18.30 h mládežnícka sv. omša - počas školského roka, piatok: 16.00 h detská sv. omša, prikázané sviatky cez pracovné dni: 6.30, 8.00, 17.30, 20.00 h, nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30 h detská, 11.00 h mládežnícka – počas škol. roka, 20.00 h

Kostol Božského srdca – Bánová - pondelok: 6.30 h, utorok – sobota: 17.30 h, prikázané sviatky okrem nedele: 17.30 h, nedeľa: 6.30, 8.30 h

Dom nádeje – Budatín - všedné dni: 16.30 h, nedeľa: 8.00 h, sviatky okrem nedele: 17.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

Považský Chlmec - nedeľa: 8.00 h, prikázané sviatky okrem nedele: 7.00 h

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie – Vlčince IV, pri pošte - všedné dni: 6.00, 18.00 h, sobota: 7.00 h, nedeľa: 8.00, 9.30, 11.00, 19.00 h, prikázané sviatky v pracovné dni: 6.30, 17.30, 19.00 h, poklona pred sviatosťou oltárnou – každý piatok od 17.00 do sv. omše, v prvú nedeľu: od 18.00 h

Hájik – kaplnka v ZŠ, vchod do jedálne - nedeľa: 8.00, 10.00 h - pre mládež, sobota: 19.00 (v lete), 18.00 h (v zime) všedné dni: 18.30 (v lete), 18.00 h (v zime)

Solinky - pondelok – piatok: 6.30, 19.00 h, sobota: 7.00 h, nedeľa: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30 h

Celulózka - nedeľa: 10.00 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda – Trnové - nedeľa: 9.00 h, prvý piatok v mesiaci: 17.00 h, sviatky cez štátom uznaný deň voľna: 9.00 h, sviatky počas pracovných dní: 17.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

Evanjelický kostol – Ulica Martina Rázusa - streda: 18.00 h – Biblická hodina, štvrtok: 18.00 h – Biblická hodina mládeže, piatok: 18.00 h – stretnutie dorastu, nedeľa: 9.00, 18.00 h – Služby Božie

Židovská náboženská obec, synagóga, Dlabačova ul. - piatok v párnych týždňoch od 18.00 h – klub

Cirkev bratská – Halašova 9, Malá Praha - utorok: 17.00 h – mladší dorastenecký klub, 18.30 h – stretnutie mládeže, nedeľa: 9.30 h - slávnostné bohoslužby (v Bábkovom divadle v Žiline).

Predvianočné spovedanie

Pondelok 15. decembra - Mesto (deti a mládež) od 15.00 do 16.30 h, utorok 16. decembra - Solinky (deti a mládež) od 14.00 do 15.30 h, Saleziáni (mládež) od 18.30 do 20.30 h, streda 17. decembra - Závodie, Chlmec od 15.00 do 16.30 h, štvrtok 18. decembra - Trnové od 14.30 do 17.00 h, Vlčince (deti a mládež) od 15.00 do 17.00 h, piatok 19. decembra - Mesto od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h, Saleziáni (deti) od 15.00 do 17.30 h, sobota 20. decembra - Mesto od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h, Saleziáni od 14.00 do 19.00 h, nedeľa 21. decembra - Solinky od 14.00 do 17.00 h, Bánová od 14.00 do 17.00 h, pondelok 22. decembra - Vlčince od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h, Hájik od 14.00 do 17.00 h

Omše - Vianoce 2003

Štedrý deň, 24. decembra - Farský kostol 7.00 h, 16.00 h, 24.00 h, Kapucínsky kostol 6.00 h, 24.00 h, Františkánsky kostol 24.00 h, Vlčince 7.00 h, 24.00 h, Solinky 6.00 h, 22.00 h, 24.00 h, Saleziáni 6.30 h, 24.00 h, Hájik 17.00 h (pre deti), 24.00 h, Bánová 24.00 h, Závodie 24.00 h, Katolícky dom 24.00 h, Považský Chlmec 22.00 h, Celulózka - Gréckokatolícky 22.00 h

Narodenie Pána, 25. decembra - Farský kostol 7.00 h, 8.30 h, 10.00 h, 11.30 h, 18.00 h, Kapucínsky kostol 8.00 h, 10.00 h, 18.00 h, Františkánsky kostol 6.00 h, 8.00 h, 11.00 h, Vlčince 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 19.00 h, Solinky 6.30 h, 7.30 h, 9.00 h, 10.30 h, 19.30 h, Saleziáni 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 20.00 h, Hájik 8.00 h, 10.00 h, 11.30 h, Bánová 6.30 h, 8.30 h, Závodie 8.30 h, 10.00 h, Katolícky dom 8.30 h, Považský Chlmec 8.00 h, Celulózka 10.00 h, Gréckokatolícky 10.00 h (staroslov.)

Silvester 31. decembra - Farský kostol 7.00 h, 12.00 h, 15.00 h, Kapucínsky kostol 6.00 h, 16.30 h, Františkánsky kostol 15.30 h, Vlčince 7.00 h, 16.00 h, 24.00 h, Solinky 6.30 h, 16.00 h, Saleziáni 6.30 h, 16.00 h, Hájik 16.00 h, Bánová 16.00 h, Závodie 17.00 h, Katolícky dom - Považský Chlmec 14.30 h, Celulózka - Gréckokatolícky 8.00 h

Sviatočné večery

HÁJIK - Stretnutie farníkov so zameraním na najbližšie pastoračné aktivity - 14. 12. o 19.00 v kaplnke. Tvorivý advent - pre deti, ktoré majú možnosť umelecky stvárniť tému VIANOCE U NÁS DOMA alebo VIACOCE V MOJOM SRDCI formou básne, kresby, básne, plastiky, do nedele 21. 12. Jasličková pobožnosť - oslava sviatku Božieho narodenia 25. 12. v odpoludňajších hodinách. Filmové večery - v nedeľu 28. 12. o 17.00 h, ďalej 29. 12. o 16.00 h, filmy s biblickou tematikou.

MESTO - Predvianočné predstavenie s názvom O svätom Jozefovi, v kostole sv. Štefana kráľa v Závodí v utorok 16. decembra o 19.00 h. Dobrá novina - tradičné koledovanie detí pre krajiny tretieho sveta, konkrétne pre Keňu a Sudán, záujemci môžu prísť každý štvrtok o 15.00 h do Fidélia na detské „stretká“. Beseda o africkej misii so sestrou Františkou Olexovou 22. 12. o 15.00 h v aule Gymnázia sv. Františka. Adorácie v Katolíckom dome - pravidelne vo štvrtok v kaplnke Katolíckeho domu od 19.00 do 20.00 h, vrátane silvestrovskej adorácie od 23.00 do 24.00 h.

SOLINKY - Taizé adorácia - v sobotu 20. 12. od 20.00 do 22.00 h. Štedrý večer - po betkehemské svetlo si môžete prísť od 12.00 do 15.30 h.. V tomto čase sa uskutoční zbierka jedla pre bezdomovcov. Jasličková pobožnosť sa uskutoční 25. 12. o 15.30 h. Silvester - adorácia s požehnaním na konci roka so spoločným privítaním Nového roka od 21.00 do 23.45 h. Vešpery budú slávnostne spievané 1. 1. 2004 o 18.00 h. Koncert - sviatočný vianočný koncert speváckych zboroch farnosti sa uskutoční 6. 1. o 17.00 h. Dobrá novina - zapísať sa na prijatie koledníkov je možné do 25. 12. po sv. omšiach v sakristii

SALEZIÁNI - Jasličková pobožnosť sa bude konať dňa 25. 12. o 16.00 h.

KAPUCÍNI - Koncerty starej hudby sa uskutočnia vždy po nedeľných sv. omšiach.

VLČINCE - Koncert V slovenskom Betleheme sa bude konať 27. 12. o 18.30 h.

Grécko - katolícka farnosť Žilina

Streda - 17.30 h staroslovienska, Štvrtok - 17.30 h slovenská (od 19.00-21.00 h) eucharistická poklona, Piatok - 8.00 h, Nedeľa - 9.30 h, Nepárne týždne - slovenská

Párne týždne - staroslovienska

Pozn. každú 1. nedeľu v mesiaci po 15.00 h modlitbové večeradlo so sv. liturgiou.

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline, Rázusova 4

21. decembra - o 9.00, 18.00 h - Služby Božie o 8.00 h a 18.00 h - Večera Pánova

24. decembra - o 14.30 h a 16.30 h Služby Božie s detským programom

25. decembra - o 8.00 h Večera Pánova, o 9.00 h a o 18.00 h Služby Božie

26. decembra - o 8.00 h Večera Pánova, o 9.00 h a o 18.00 h Služby Božie

28. decembra - o 9.00 h a 18.00 h Služby Božie

31. decembra - o 16.30 h Služby Božie

1. januára 2004 - o 9.00 h Služby Božie s Večerou Pánovou o 18.00 h Služby Božie

a

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 2. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 3. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 4. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 7. Hygge ako životný štýl
 8. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 41 168
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 35 810
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 14 512
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 304
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 874
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 811
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 310
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 237
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 109
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 975
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Uplynulý týždeň priniesol opäť zaujímavé udalosti.

3 h

Odberové tímy vykonali spolu 29 165 testov.

6 h
Škola ponúka množstvo benefitov. Okrem vlastnej autoškoly a autocvičiska, kde môžu žiaci získať za zaujímavých finančných podmienok vodičské oprávnenie skupiny B, majú možnosť získať aj ďalšie certifikáty.

Patrí medzi tie väčšie stredné školy v regióne. Vo všetkých formách štúdia ju navštevuje okolo 500 žiakov s naozaj pestrým študentským životom. Reč je o Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline.

20. jan
Futbalisti Hričovského Podhradia v dresoch, ktoré im daroval hráč Herthy Berlín Peter Pekarík. Pre klub ich vybavil jeho brat Jozef.

Futbalisti malej obce inkasovali druhý najnižší počet gólov v súťaži (17).

19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

15 h

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

23. jan

Pozitivita je zatiaľ nízka.

23. jan

Petra inšpirovala k textu tragédia. Na Oravskej priehrade sa utopili bratranci.

24 h

Už ste čítali?