Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Dnes v Štiavniku

Štiavnik na ceste medzi dneškom a budúcnosťou Obe

Štiavnik na ceste medzi dneškom a budúcnosťou

Obecný úrad v Štiavniku dožíva svoje posledné mesiace v starej budove bližšie k hornému koncu. V strede obce už vonia novotou moderná budova poniže futbalového ihriska. Okolo budovy sa ešte pracuje, dokončujú sa terénne úpravy. Priečelie nového obecného úradu už zdobí obecný erb po pravej strane vchodu, štátny erb po ľavej. V doterajšej budove už desaťročie starostuje Ing. Štefan Pucko (na snímke). Dvere má vždy otvorené pre každého, kto sem zavíta, potrebuje niečo vybaviť, poradiť sa. V predvianočnej atmosfére a na sklonku roka je čas aj na súvahu. Starosta ju robí jedným dúškom, keď sa ho pýtate. Tak, čo sa za rok podarilo v Štiavniku urobiť? „V takej veľkej obci ako je Štiavnik, sa vždy čosi robí. Nová bytovka, postavená za 28 miliónov pre 40 rodín, začína dýchať životom. Pred troma týždňami sme im odovzdali kľúče, aby sa mohli nasťahovať a Vianoce stráviť pod novou strechou. Záujemcov o takéto byty je však minimálne dvojnásobok, a to nás zaväzuje pokračovať v bytovej výstavbe. Už vlani sme na dvadsaťbytovú jednotku kúpili vhodný pozemok na hornom konci. Zostáva nám dorobiť čistiareň odpadových vôd. „ČOV-ka“ je k novému obecnému úradu postavená, teraz treba urobiť len výpust do obecného potoka a odskúšať. V budove ostáva ešte dorobiť obklady, omaľovať. A ešte k tomu potrebujeme zhruba poldruha milióna na vybavenie kancelárií nábytkom, na zabezpečenie počítačovej siete. Bez toho sa už nepohneme ďalej, treba aj novú rozhlasovú ústredňu. Do novej budovy by sme sa mali presťahovať do jari,“ hodnotí vykonanú prácu Štefan Pucko. Aj telefónna ústredňa je v Štiavniku vynovená, rozšírili sieť, zvýšili kapacitu ústredne. Tento rok zabudovali optický kábel, ktorý je napojený na hlavnú vetvu Bytča – Považská Bystrica. V budúcnosti by nemalo byť problém rýchle pripojenie na internet. Čo bude s budovou starého obecného úradu? „Už pred dvoma rokmi sme pripravili projektovú dokumentáciu. Chceme využiť aj fondy Európskej únie, aby sme tu zriadili prepotrebný dom pre 16 dôchodcov s miestnosťou pre lekára i sestričku na opateru odkázaných starých ľudí. Mala by tam byť aj pekná spoločenská miestnosť a výdajňa stravy,“ vysvetlil starosta. Dodáva, že mladosť je budúcnosťou Štiavnika, a preto jej na to treba vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky.

Skryť Vypnúť reklamu

Kultúra nie je na chvoste

Aj keď v mnohých prostrediach kultúru považujú za rozpočtovú záťaž, prepych alebo dokonca zbytočnosť, v Štiavniku má svoje hlboké piliere najmä v ľudovej tvorivosti a tradíciách. Majú tu starý kultúrny dom s kapacitou sály zhruba na 200 miest. Nový by sa mal oprieť o budovu polyfunkčného domu a nového obecného úradu. Projekčne je už všetko pripravené. Ľudovým piesňam i tancom sa venujú desiatky Štiavničanov všetkých vekových skupín v kolektíve zvanom Javorník. Funguje tu i detský folklórny súbor Javorníček. Venuje sa mu Juraj Jakubík. Sú tam šikovní a talentovaní speváci, tanečníci i hudobníci. Práve v tomto predvianočnom období obecný úrad zabezpečil peniaze a vydanie cédéčka s krásnymi vianočnými ľudovými koledami zo štiavnickej doliny. Štiavnik má aj svoju dychovú hudbu, ktorá hrá pri najrozličnejších podujatiach a udalostiach. Obec na dychové nástroje dostala finančnú podporu z fondu Pro Slovakia. Osobitnou kapitolou sú povestní štiavnickí rezbári, ktorí sa v tomto umeleckom remesle dopracovali k pozoruhodným výsledkom a sláve. Obecný ples pre jubilantov nad pätdesiat rokov bude už jedenásty raz vo februári budúceho roka.

Skryť Vypnúť reklamu

Cestovný ruch a agroturistika

Prejsť sa Štiavnikom pešo, to je riadna túra. Od prvých domov z nižného konca po posledný dom na hornom konci je rovných dvanásť kilometrov. Je to skutočne rázovitá kopaničiarska obec s množstvom domčekov, s typickou regionálnou drevenicovou architektúrou. Celou dolinou, zovretou bočnými hrebeňmi Javorníkov, preteká riečka Štiavnička. Okolo neho je rozložených 1 300 domov, stovka z nich však nie je obývaná, takže v Štiavniku je toho času asi 1 200 domácností. Neobývané domy sú po ľuďoch, ktorí poodchádzali za živobytím alebo v nich starí Štiavničania vymreli a potomkovia možno čakajú na vhodnú príležitosť, aby zdedené domy a pozemky rekonštruovali a využili ich na podnikanie v oblasti cestovného ruchu ako atraktívne penzióny alebo na agroturistické účely. Obec, podľa slov starostu Štefana Pucka, práve v tejto oblasti vidí svoju perspektívu. „Nevýhodou Štiavnika je, že tu nikto v minulosti nevybudoval nijaké väčšie športovo-rekreačné zariadenie, ktoré by predurčilo ďalší turistický ruch a rozvoj obce. My teraz musíme začať od nuly, ale nevzdávame sa,“ hovorí starosta. Obec na rozvoj cestovného ruchu už odkúpila od lesného spoločenstva štvorhektárový pozemok Rakovanovie lúky v lokalite Pod Medvedím pri poslednej autobusovej zastávke na hornom konci dediny. „Podal som dva projekty cez odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na ministerstvo výstavby. Žiadame prostriedky na dokončenie územného plánu. To je priorita a potom je možné získať peniaze na súbor projektov na prvé rekreačné stredisko. Na zhotovenie štúdie celého projektu a geodetické zameranie žiadame poldruha milióna korún. Spojili by sme to aj s našou ľudovou rezbárskou tradíciou. Máme dosť rezbárov, ktorí sú známi v celom okolí. V tom rekreačnom areáli by mali svoj priestor pre tvorbu,“ vysvetlil obecné plány Štefan Pucko. Základom projektu je výstavba ubytovacieho zariadenia so 40-50 lôžkami. V zámere je aj výstavba nádherného prírodného kúpaliska s čistou vodou zo zachyteného prameňa Štiavničky a v areáli uvažujú aj so stavbou malého amfiteátru na kultúrne programy a folklórne slávnosti. „Sme prihraničná obec. Záhumnia sa nám opierajú o hranicu s Českou republikou na Morave a ani poľská hranica odtiaľto nie je ďaleko. Aj na ľudí z týchto oblastí sa spoliehame, že sem budú radi chodiť, keď im vytvoríme podmienky,“ uvažuje starosta.

Skryť Vypnúť reklamu

Nový koberec

Takmer celá hlavná cesta tretej triedy, ktorá sa tiahne Štiavnikom je tohto roku doasfaltovaná. Bolo to viac než potrebné po rozkopávkach, ktoré si vyžiadala plynofikácia a kanalizačné rozvody. Na zabezpečení nového asfaltového koberca sa jednou časťou finančne podieľala obec a významne prispela aj Slovenská správa ciest. Ostatné ulice v Štiavniku chcú doasfaltovať až keď sa dotiahne aj vodovodná sieť. Teraz by takáto investícia do miestnych komunikácií nemala zmysel.

Škola potrebuje svoje

Financovanie školstva má začať po novom. Štiavnická základná škola má takmer 700 žiakov a je najväčšou v okolí. To riaditeľovi školy Rudolfovi Pirohovi určite pomôže, lebo na taký počet žiakov by mali pripadnúť Štiavniku aj peniaze na kapitálové výdavky. Len na nové plastové okná by potrebovali 4 milióny korún. Telocvičňu tohto roku museli opravovať. Vymenili parkety, opravili zvody a obklady, vymaľovali steny, kúpili siete. Vyžiadalo si to 150-tisíc korún. Do materskej školy, kde je riaditeľkou Helena Učníková, chodí približne 120 deťúreniec. Zamestnanci obecného úradu a školy nachystali dosť dreva, ktoré dostali od urbárnikov z holorubu. K zásobe uhlia tak dostali na prikurovanie aj toto drevo a pomohla veru aj tohtoročná teplá dlhá jeseň.

Dobrí poľovníci

V obci, ktorá má ako Štiavnik za humnami 3 600 hektárov lesov a aj nejaký kus ornej pôdy, napriek tomu, že sú to kopanice, je samozrejmosťou vyvinuté poľovníctvo. Revír je to bohatý na zver, a preto v budúcnosti popri cestovnom ruchu a agroturistike, ako perspektívne odvetvie hospodárenia v Štiavniku, považujú aj poľovnícku turistiku. Je tam silné a konsolidované poľovnícke združenie. Diviakov je v okolí Štiavnika veľa, niekedy na roliach narobia aj značné škody. Medvede a vlky vraj v okolí nešarapatia, dominuje vysoká zver. Voľakedy bolo mnoho bažantov, teraz ich je pomenej.

Pripravení na zimu

O všetky miestne komunikácie sa musí postarať obec sama. Spolupracuje však s družstvom i lesným spoločenstvom. Mechanizáciu si najíma aj od súkromných podnikateľov. S nastupujúcou zimou je starosta Štefan Pucko vyrovnaný

a verí, že zimná údržba ciest v Štiavniku nebude problémová.

Štiavnická štatistika

• Obec leží 14 km severovýchodne od Bytče.

• Cez obec preteká rieka Štiavnička.

• Nadmorská výška okolo 390 m.

• Rozloha katastra je 55,6 km2.

• V katastri je 2 400 ha urbárskych a 110 ha súkromných lesov.

• Obec je dlhá 12 kilometrov.

• Časť obce zasahuje do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

• Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1439.

• Erb našiel podobu v obecnej pečati z roku 1579.

• Vlajka má päť pozdĺžnych pruhov modrej, bielej a žltej farby.

• Starosta je Ing. Štefan Pucko.

• Obecné zastupiteľstvo má 11 poslancov.

• Prednostom Obecného úradu Štiavnik je Jozef Chlebina.

• Štiavnik má 4 071 obyvateľov a 1200 domácností.

• Priemerný vek obyvateľov Štiavnika je iba 33 rokov.

• V tomto roku sa narodilo 48 detí.

• Zosobášilo sa 32 párov.

• Najstarší občania Štiavnika:

• Jozef Mikolášik má 97 rokov,

• Ľudmila Svrčková a Mária Mešová majú 95 rokov.

Voda je ako život

Bez pitnej vody sa nedá žiť. V Štiavniku sa doteraz domácnosti vynachádzali podľa svojho. Skupinovo využívali a ešte stále využívajú okolité pramene. Výruby lesov okolo Štiavnika i celkové otepľovanie klímy studienky vysušujú. Obec sa však najprv orientovala na výstavbu kanalizácie. Dokončených je už 6km hlavného zberača a čistiareň už funguje. Bola to združená investícia so susednou Hvozdnicou v celkových nákladoch zhruba 44 miliónov korún a na tejto výstavbe sa veľkou časťou podieľal štátny fond životného prostredia, obe obce i ministerstvo výstavby kvôli novej veľkej bytovke v Štiavniku a jej odkanalizovania. Plynovod je už rozvetvený do takmer všetkých domácností, tohto roku sa prakticky dokončoval.

Najväčším problémom je predsa to, že nie je vybudovaný obecný vodovod. Riešením má byť po plynofikácii perspektívne riešenie zásobovania kvalitnou pitnou vodou z nádrže pri Novej Bystrici. Hlavný privádzač odtiaľ končí už v Kotešovej. Pomôže tomu zrejme aj získanie akcií v hodnote 24 miliónov korún zo Severoslovenských vodární, a. s., ktoré Štiavniku ako akcionárovi umožnia presadiť kapitálnu investíciu do vodovodu. Kým sa tak nestane, dočasným riešením bude napojenie Štiavnika na vetvu bytčianskeho vodovodu cez Hvozdnicu. Stavebné povolenie pripravujú na budúci rok, aby sa mohol potiahnuť hlavný ťah vodovodu cez celú obec. Na hornom konci bude veľká nádrž a odtiaľ voda samospádom potečie do domácností. Predpokladané náklady by mali dosiahnuť 50 miliónov korún a je reálne, že veľkú časť výstavby združeného vodovodu a kanalizácie viacerých obcí bude hradiť EÚ z programu ISPA.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Aká je chémia vôní
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 30 935
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 345
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 381
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 9 594
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 306
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 847
 7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 661
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 439
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 177
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 946
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Michaela Zakuťanská: Vyhodila som smartpohone, lebo chcel o mne veľa vedieť

Autorka hry Sám sebe sám Michaela Zakuťanská o nástrahách doby.

Michaela Zakuťanská
Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Nad Pribylinou zhorela drevenica

Drevenica zhorela do tla.

Už ste čítali?