Streda, 16. jún, 2021 | Meniny má Blanka, BiankaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 27 OBFZ V ŽILINE

1. Športovo-technická komisia ObFZ *predseda Lib

1. Športovo-technická komisia ObFZ

*predseda Libor Kolibáč, zasadnutie

15. 4. 2004, zápisnica č. 22

123. ŠTK dodatočne schvaľuje výsledky 16. kola I. Višňové – Hrabové 1:2, 16. kola II. triedy Štiavnik – Terchová 3:1 a 12. kola III. tr. sk. A Stráža – Mojš 2:3. 124. ŠTK schvaľuje výsledky 17. kola I. a II. triedy, 13. kola III. tr. sk. A a 11. kola III. tr. sk. B. I. trieda: Višňové – Zbyňov 2:0, Hrabové – Trnové 1:1, Kotešová – Hlboké 2:1, Bytča B-Hliník – Bánová B-Brezany 3:1, Nezb.Lúčka – Dlhé Pole 4:0, Turie – Bytčica 1:1, Zádubnie - Rajecké Teplice-Konská 2:5. II. trieda: Kotrč.Lúčka – Terchová 2:0, Rašov – Štiavnik 1:0, Kamenná Poruba – Lietava 0:0, Fačkov – Krasňany 4:1, Závodie – Podhorie 3:0, Horný Hričov – Pov.Chlmec 3:1 III. tr. sk. A: Mojš – Stránske 0:2, Stráža – Bitarová 0:0, Veľká Čierna – Jasenové 1:1, Dolná Tižina – Zástranie 0:2, Nededza – Závodie B 1:1. III. tr. sk. B: Ovčiarsko – Veľké Rovné – chýba zápis, Divina – Kolárovice 7:0,

Skryť Vypnúť reklamu

Hôrky – Jablonové 4:2, Divinka – Brodno 6:1, Petrovice – Súľov 1:4. 125. ŠTK upozorňuje družstvo Rozvoj Mojš na skorý príchod na MFS (12. kolo Stráža-Mojš) pod následkom disciplinárnych opatrení. 126. ŠTK žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS III.tr.sk.B Ovčiarsko – Veľké Rovné. 127. ŠTK schvaľuje obsadenie DZ na stretnutia hrané v dňoch 1. a 2. 5. 2004.

2. Disciplinárna komisia

*predseda Milan Meliš, zasadnutie

21. 4. 2004, zápisnica č. 21

247. BOROŇ Michal, Jasenové, 730629, 1 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 5/a. 248. KOLEK Branislav, Kotešová – dorast. 860108, 1 MFS N od 16. 4. 2004, DP príl 1 5/a. 249. GAŠIAK Michal, Dlhé Pole – dorast, 861004, 2 MFS P od 22. 4. do 31. 7. 2004, DP príl 1 1/b, zaplatiť 200 + 200 Sk. 250. MAZÚR Branislav, Podhorie, 780809, 1 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 5/a. 251. CHOBOT Ján, Podhorie, 821004, 4 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 3/a. 252. LAŠ Jakub, Liet.Lúčka – žiak, 900823, 2 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 6-1/a. 253. TOMANÍK Tomáš, Rajecké Teplice-Konská – dorast, 870924, 3 MFS N od 22. 4. 2004. 254. KOVÁČ Peter, Turie – dorast, 850927, 6 MFS N od 22. 4. 2004 DP príl. 1 6-1/b, zaplatiť 200 Sk. 255. BLAŠČÍK Tomáš, Mojš – dorast, 850912, 4 MFS N od 22. 4. 2004, DP príl. 1 3/b. 256. Žiadosť o odpustenie resp. zmenu trestu: HVOREČNÝ Jaroslav, Hlboké, 811001 - zmena trestu na 2 MFS P od 22. 4. do 31. 7. 2004, DP čl. 31/2, SEKERKA Ivan, Závodie, 761020, zmena trestu na 1 MFS P od 22. 4. do 31. 7. 2004, DP čl. 31/2., MATÚŠEK Stanislav, Varín – dorast, 880312 – zamieta sa. 257. Zastavenie činnosti na 1 MFS N za 4 ŽK od 16. 4. 2004: HONKO Štefan, Mojš, 721227, zaplatiť 200 Sk, od 22. 4. 2004: ŠTRBA Jozef, Stránske, 741126, zaplatiť 200 Sk, HODAS Štefan, Kamenná Poruba, 790302, zaplatiť 200 Sk, MARINIAK Miroslav, Bánová B-Brezany, 830129, zaplatiť 200 Sk, KOŠÍK Miroslav, Kotešová, 720612, VANTÚCH Ján, Terchová, 841124. 258. Skutočnosti pred, v a po stretnutí: Ovčiarsko – Veľké Rovné – muži, Hôrky - Podhorie – dorast budú prerokované na najbližšom zasadnutí DK z dôvodu neodročenia zápisu o stretnutí.

Skryť Vypnúť reklamu

3. Komisia mládeže ObFZ

*predseda Vladimír Krajčí, zasadnutie

14. 4. 2004, zápisnica č. 22

201. KM schvaľuje výsledky MFS odohraných dňa 17. a 18. 4. 2004: Dorast I. trieda: Višňové – Veľké Rovné 4:0, Hrabové – Trnové 1:4, Hôrky – Podhorie 1:0, Varín - Mojš 5:0, Turie – Krasňany 1:2, Kunerad – Raj.Teplice-Konská 2:1. II. trieda: Horný Hričov – Pov.Chlmec 0:0, Nededza – Bitarová 3:3, Gbeľany – Zástranie 2:2, Zádubnie – Rašov 3:1. I. trieda SŽ a MŽ: Bánová – Predmier 1:3 a 2:1, Kamenná Poruba – Rosina 3:0 a 2:0, Krasňany - Belá B 0:8 a 1:0, Liet.Lúčka – Stráňavy 4:2 a 5:1, MŠK Žilina C – Štiavnik 0:4 a 7:1, Varín – Turie 3:0 a 2:1, Hôrky – Rajec 0:0 a 2:5, Raj.Teplice-Konská – Bytčica 3:3 a 0:4. II.trieda sk. A: Jasenové – Zbyňov 3:6, Ďurčiná – Višňové 0:3, Stránske – Trnové 0:8, Babkov – Liet.Svinná 0:6. II. trieda sk. B: Nededza – Brezany 6:0, Gbeľany – Terchová 0:1, Nezb.Lúčka – Mojš 0:9, Kotrč.Lúčka – Bitarová 12:0, Zádubnie – Dolná Tižina 1:2. II.trieda sk. C: Hrabové – Dlhé Pole 0:5, Kotešová – Dolný Hričov 1:0, Jablonové – Rašov 2:5, Hrič.Podhradie – Hlboké 3:0, Petrovice – Súľov – chýba zápis. 202. KM dodatočne schvaľuje výsledky žiaci II. tr. sk. B Brezany – Dolná Tižina 0:5 a dorast I. trieda: Višňové – Hrabové 1:1. 203. KM žiada DK o potrestanie TJ Brezany – žiaci za neskorý príchod na MFS. 204. KM žiada DK o potrestanie MŠK Žilina – žiaci za nesplnenie SP, čl. 44, bod d/ zástavky a neskorý začiatok MFS. 205. TJ Bitarová uhradí poplatok 150 Sk za preloženie MFS (RS II/3, bod III). 206. KM schvaľuje žiadosť (dohodu) o odohraní MFS žiakov Gbeľany – Nededza dňa 28. 4. 2004 o 15,30 h. 207. KM žiada KR o delegovanie R na toto MFS. 208. KM žiada KR o prešetrenie nedoručenia zápisu z MFS žiakov Petrovice – Súľov. 209. KM predvoláva na zasadnutie 28. 4. 2004 o 17,00 h. rozhodcu I. Pučeka (R.Teplice – Bytčica). 210. KM predvoláva na zasadnutie 28. 4. 2004 o 17,00 h. rozhodcu M. Rendeka (Brezany – Dolná Tižina). 211. KM súhlasí so žiadosťou CLL Liet. Lúčka a nariaďuje odohrať MFS st. a ml. žiakov: 21. kolo CLL Liet.Lúčka – Turie dňa 2. 5. 2004 v ÚHČ a 23. kolo CLL Liet.Lúčka – Bytčica dňa 16. 5. 2004 v ÚHČ. 212. ŠK CLL Liet.Lúčka uhradí poplatok 100 Sk (RS II./3, bod II).

Skryť Vypnúť reklamu

Správy zo sekretariátu:

- upozorňujeme funkcionárov, že od 7. 12. 2003 bola upravená výška stravného od 5 – 12 hodín 80 Sk, od 12 – 18 hodín 122 Sk, nad 18 hodín – 188 Sk (Zb. zákonov č. 467/2003).

- odmeny R a DZ podliehajú 19 % zdaneniu. Daň odvádza FK príslušnému daňovému úradu (poznámka – FK uzatvorí s R a DZ „Dohodu o vykonaní práce“), paušálnu odmenu zdaní 19 %

sadzbou. Upozorňujeme R a DZ, že v prípade dvojzápasov (v rôznych FK) v jeden deň, nesmú účtovať cestovné náhrady 2 x.

- TJ a ŠK, ktoré nemajú zamestnancov, avšak zamestnávajú osoby na dohody o vykonaní práce, sú povinné od 1. 4. 2004 odvádzať odvody na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z úhrnu vymeriavacích základov (brutto odmien), ktoré vyplatili v príslušnom mesiaci všetkým zamestnancom pracujúcich u nich na dohodu o vykonaní práce. Odvody nezrážajú z odmeny zamestnanca pracujúceho na dohodu - je to iba výdavok TJ, ŠK. Odvody sa odvedú len za ten mesiac, v ktorom bola odmena vyplatená. Keďže v mnohých prípadoch (napr. vo futbale) sú za dohodárov považovaní aj rozhodcovia (pokiaľ nie sú SZČO), z uvedeného vyplýva, že povinne registrovať sa na účely úrazového poistenia musí prakticky každá TJ, ŠK na Slovensku, hoci v kalendárnom roku neuzatvorí žiadnu dohodu o vykonaní práce. TJ a ŠK sa musia zaregistrovať v tomto roku najneskôr do 8 dní odo dňa uzatvorenia prvej dohody o vykonaní práce v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, pre ktorú vyplnia tlačivo „Registračný list zamestnávateľa“, pričom obdržia i potrebné tlačivá mesačných výkazov s prílohami a poisťovňa im pridelí identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ), ktoré bude vlastné variabilným symbolom pre odvod poistného na úrazové poistenie.

- oznamujeme FK, že na sekretariáte si môžu vyzdvihnúť nové poštové poukážky typu U. Pri platení je potrebné uvádzať v Správe pre prijímateľa účel platby, ČK, ŽK, registrácia, prestup, HP a pod. Pri pokutách je treba uviesť číslo Úradnej správy napr. ÚS č. 25/233 a pod.

- žiadame funkcionárov FK, aby doklady k prechodu hráčov z kategórie žiakov do kategórie dorastu prechádzajúcich k 1. 1. 2004 dohrávajúcich v kategórii žiakov posielali na SsFZ najneskôr do 30. mája 2004. Doklady požadované podľa Registračného poriadku futbalu druhá hlava, čl. 7,8, sú: kompletne vyplnená prihláška k registrácii podľa predtlače, strojom alebo paličkovým písmom (fotografia rozmerov 4,5 x 3,5 cm – nie staršia ako 1 rok, doklad na overenie rodného čísla, doklad o úhrade poplatku á 100 Sk). V prípade, že FK zasiela podklady 2 a viac hráčov, priloží aj ich súpis s dátumom narodenia. Podklady k registrácii predkladá zásadne materský klub hráča. Ihneď po skončení súťažného ročníka zašlú žiacke preukazy k výmene za RP. V prípade, že má FK družstvo dorastu zaradené v republikových súťažiach, predložia podklady na matriku SFZ. V predstihu upozorňujeme funkcionárov, že v období pred zahájením súťažného ročníka 2004/2005 nebude matrika SsFZ podklady (ani osobne doručené) k prechodu žiakov vybavovať.

Názvy klubov, pod ktorými sú tieto evidované na SFZ (uvádzame podľa zoznamu klubov zaslaného zo SFZ): A. P. Mojšova Lúčka, Brezovec Brezany, Cementáreň Lietavská Lúčka, DFK Veľké Rovné, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Družstevník Babkov, Družstevník Bitarová, Družstevník Gbeľany, Družstevník Hlboké n/Váhom, Družstevník Hôrky, Družstevník Hričovské Podhradie, Družstevník Jablonové, Družstevník Lietava, Družstevník Rašov, Družstevník Rosina, Družstevník Teplička n/Váhom, Družstevník Turie, Družstevník Zbyňov, Fačkov, Fatran Dolná Tižina, Fatran Krasňany, Fatran Varín, FK ISTROBANKA Rajec, FK Predmier, FK Strečno, FK Terchová, Hviezda Zádubnie, Hvozdnica, Iskra Lietavská Svinná, Jednota Bánová, KINEX Bytča, Kolárovice, Kotrčiná Lúčka, Lysica, Mladosť Družstevník Žilina-Teplička, MŠK Žilina, Nededza, OFK Kotešová, OŠK Baník Stráňavy, OŠK Kamenná Poruba, OŠK Nededza, Ovčiarsko, Partizán Kunerad, Partizán Súľov, Považan Nezbudská Lúčka, Považan Strážov, Považský Chlmec, PS Nepočujúci Žilina, Pšurnovice, Rozvoj Mojš, Rozvoj Nededza, RTJ Brodno, Slovan Lutiše, Stránske, Stráža, Svederník, ŠK Belá, ŠK Dolný Hričov, ŠK Juventus Žilina-Závodie, ŠK Petrovice, ŠK Podhorie, ŠKF VIX Žilina, Štart VD Veľké Rovné, Štiavnik, Tatran Bytčica, Tatran Dolná Tižina, Tatran Hrabové, TJ VTJ Rajecké Teplice, Trnové, Váhostav Horný Hričov, Višňové, Vranie, VTJ Žilina, Zástranie, Závodie, Zornička Jasenové. V prípade nesúladu v názve klubu informujte sa na sekretariáte ObFZ.

Pokuty a poplatky uvedené v tejto Úradnej správe sú splatné do 15 dní od jej zverejnenia! Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia!(mg)

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 3. Aký dojazd s vaším autom reálne potrebujete? Praktická pomôcka
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 1. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 2. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 3. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 4. Po Slovensku na motorke
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 7. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 9. Behind every successful business lies a set of skilled people
 10. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 22 440
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 13 073
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 321
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 387
 5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 10 132
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 8 150
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 328
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 983
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 673
 10. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 5 217
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


14 h

Bol by to prvý prípad na Slovensku, kedy medveď zabil človeka.


14. jún

Predškoláka musel previezť vrtuľník.


17 h

Varil v michelinských reštauráciách, aj pre arabského princa. Teraz sa usadil v Nitre, v hoteli Capital na Farskej ulici, a buduje si tu kuchyňu presne podľa svojich predstáv.


re 14. jún

Už ste čítali?